ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

خدایا...ازگناهانم درگذر...به جوانیم رحم کن پروردگارم...
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
دور باشی و تپنده یهتراست ازاینکه نزدیک باشی و زننده
این مفهوم راکه در رگ هایت جاری کنی دیگر تنها نخواهی بود
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
در این زمانه آدم ها...حتی حوصله ندارند به حرف های سر زبانی یکدیگر گوش دهند
چه برسد به اینکه بخواهند سطر سطر روح تو را بخوانند....در واژه نامه مجازی....
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
لانه ات را بر حباب حوصله مردمان نسپار!
تا آواره ی بی حوصلگی شان نشوی...
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
ندیده ای؟؟ همان انگشت که ماه را نشان می داد..ماشه را کشید..
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
به دنبال ویلچری هستم برای روزگار!
ظاهرا پایی برای راه آمدن با ما را ندارد
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
چه فرقی میکند...در سیرک باشی یا در خانه؟
خنده ات که تلخ باشد، دلت که خون باشد توهم دلقکی..
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
به جرم وسوسه ....چه طعنه هایی که نشنیدی حوا.....پس از تو...همه تا توانستند آدم شدند.....چه صادقانه حوا بودی و چه ریاکارانه آدمیم.....
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
گاهی اوقات دلم می خواهد خرمایی بخورم و برای خودم فاتحه ای بفرستم، شادیش ارزانی کسانی که رفتنم را لحظه شماری می کردند
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
گاهی وقتهاآنقدراززندگی خسته میشوم که دلم میخواهد قبل ازخواب ساعتم راروی هیچ وقت کوک کنم.....
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
اینکه مرتب خودتوبه دیگران یادآوری کنی تافراموش نشوی عجیب غم انگیزه......
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
همه لحظه ها بی تو خاموش شده اند......چراغی روشن کن،من ازبی توبودن میترسم......
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
خیلی سخته تمام احساس پاکت راببازی وهنوزنفهمیده باشی "اصلا دوستت داشت"......
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
کمی مهربانتر باش لطفا......برای شانه ام سنگین است این سرسنگینی......
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
گاهی لال می شود آدم
حرف دارد ولی کلمه ندارد
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
تقصیر من که نیست!
این بغض های سمج عادتشان شده است که مدام سر از کار دلم در بیاورند...
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
کاش دفترخاطراتم چراغ جادوبود تاهر وقت از سر دلتنگی به رویش دست می کشیدم تو از درونش با آرزوی من بیرون می آمدی
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
این گلویم راهر از گاهی باید بتراشم....
تا برای دلتنگی های تازه جا باز شود...
دلتنگی هایی که می توانند آدم راخفه کنند...
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
دلم لک زده.....برای یک عاشقانه آرام، که بشینم روی پاهات، بگذاری گله کنم از همه این کابوسهایی که چشم تو را دور دیده اند
دلتنگی را بهانه کنم ...سرم را پنهان کنم ...درگودی گلویت....تمام ریه ام را پر کنم ازعطرت..
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
آرزوهایم هوایی میشوند....به بادمیروند.....دودمیشوند.....حس میکنم معتادحسرت هایم شده ام......
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
وقتی که تموم احساس دلتنگیت رابایک (به من چه)پاسخ میگیری(به کسی چه )که چقدرتنهایی.....
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
چه تلخ است شعربخوانی و ضمیرهایش تورابه یادهیچ کس نیندازد....جزتنهایی....
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
دلتنگی یعنی خلوت تنهاییت ازآسمون پاییزی ابری تر باشه....
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
به بند دلت میاویز،رخت خاطره ام را.....گردبادهای فراموشی حرمت نمیشناسند......
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰
تفاوتی نداردخواب باشم یابیدار:زیباترین تصویرپیش چشمانم همیشه تویی.......
۱۱۷
۱۴۶ ۱۶ ۳ ۳۰