ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﺗﺶ، ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﻭ ﺩﻋﺎﯾﺶ، ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭ ﺻﺪﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻧﺶ
ﺑﺴﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﺭﻯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺒﻮﺩﯾﺖ ﻭ ﺑﻨﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ . .
عیدتان مبارک
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
ﺯ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺎﻥ ﺗﺎ ﻧﮕﺬﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ
ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺎﺩ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺭﺍ
ﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺭﻭﺯ ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻏﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﻨﯽ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺭﺍ . . .
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﻔﺴﻢ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻧﻠﺮﺯﯾﺪﻥ ﻭ ﻧﻠﻐﺰﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ
ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ.
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
ﺩﺭ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﺯﯾﺒﺎﯾﺖ ، ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺷﻨﺖ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﮕﻮ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﯼ
ﺍﯼ ﺧﻠﯿﻞ ﻣﻦ !
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
ﻋﯿﺪ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ، ﻧﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﻣﻬﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﺎﺳﺖ . . .
ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺭﮎ.
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
ﺧﺎﮎ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺭﺍ , ﺁﺏ ﺯﻣﺰﻡ ﺭﺍ , ﮐﻮﻩ ﺣﺮﺍ ﺭﺍ , ﺟﺮﺍﺕ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ ﺭﺍ ,
ﻃﺎﻗﺖ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺭﺍ , ﻭﺻﺎﻝ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺼﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ . . .
ﻋﯿﺪﺗﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ .
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
ﻧﺰﻭﻝ ﻓﯿﺾ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﺣﻠﻮﻝ «ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ» ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
ﻋﯿﺪﻗﺮﺑﺎﻥ، ﺟﺸﻦ ﺭﻫﯿﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯿﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ.
۱۱٬۶۵۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۴
عید سعید قربان لغو شد . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . ( ستاد روحیه دهی به گوسفندان )
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
خوشا «ذی‌الحجه» روز عید قربان / شروع داستان عشق و ایمان
خواهی که تو را کعبه کند استقبال / مایی و منی را به منا قربان کن . .
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
خاک میسوخت در اندوه عطش با حسرت
نقش در سینه ی این خاک گلستان آمد
امر شد تا که به قربانی اسماعیلش
آن خلیلی که پذیرفته ز رحمان آمد
امتحان داد به خوبی بخدا ابراهیم
جای آن ذبح عظیمی که به قربان آمد
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
عید قربان، عید شرافت بنى آدم است و کرامت انسانى اش
جشن رها شدن از قید پدرانى است که جان فرزند خویش را نذر قربان گاه ها مى کردند . . .
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
عید قربان، جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است
و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت . . .
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
عید قربان ، مجراى فیض الهى و بهانه عنایت رحمانى به بندگان مومن و مسلم و مطیع است …
عیدتون مبارک
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
ز اسماعیل جان تا نگذری مانند ابراهیم
به کعبه رفتنت تنها نماید شاد شیطان را
کسی کو روز قربان، غیر خود را می کند قربان
نفهمیده است هرگز معنی و مفهوم قربان را . . .
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
بندگی کن تاکه سلطانت کنند
تن رها کن تا همه جانت کنند
سر بنه در کف ، برو در کوى دوست
تا چو اسماعیل ، قربانت کنند
بگذر از فرزند و مال و جان خویش
تا خلیل الله دورانت کنند
عیدتون مبارک
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
عیدقربان ، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین
عیدسرسپردگی و بندگی بر شما مبارک . . .
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
بارالها
مقدر فرما آنچه ذبح می شود نفسانیت من باشد
به پای ربانیت تو
عید بر شما و خانواده محترمتان مبارک
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین
چشمه‌های نور و شور آن بیابان را ببین
گوسفند نفس را با تیغ تقوی سر ببر
پای تا سر جان شو و رخسار جانان را ببین
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
عید قربان زنده دارد یاد قربان‌گشتگان را
پاسداران و اسیران و به خون آغشتگان را
خیز و در این عیدقربان سوی قربانگاه رو کن
معنی بیت و حرم را در شهادت جست‌وجو کن
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
عیدقربان، جشن رهیدگی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین
بر همه ابراهیمیان مبارک باد . . .
۲٬۴۹۷
۱٬۴۷۰ ۱٬۱۰۳ ۱۳۴ ۱۹۵
ﻋﮑﺎﺳﺎ
ﺧﻮﺷﮕﻼ
ﺁﯾﻔﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍ گلکسی بدستا
ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍ
ﻫﻤﻪ 4 ﺗﺎﯾﯿﺎ
ﻫﻤﻪ 6 ﺗﺎﯾﯽ ﻫﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺎ
ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺎ
ﮔﻨﺪﻩ ﻫﺎ
ﺑﻌﻀﯿﺎ
ﻣﻐﺮﻭﺭﺍ
ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﺎ
ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺧﻮﺭﺍ
ﻋﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍ
ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﺍ
ﺗﮏ ﭘﺮﺍ
ﺁﺑﺠﯿﺎ
ﺩﺍﺩﺍﺷﺎ
ﺍﺩﻣﯿﻨﺎ
ﺩﻫﻪ ﺷﺼﺘﯿﺎ
ﻫﻔﺘﺎﺩﯾﺎ
ﻫﺸﺘﺎﺩﯾﺎ
ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪﺍ
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮا
ﺑﻼﮐﺎ
ﻫﻮﯾﺠﺎخرگوشا
ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﺫﻫﻨﻢ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ پیشاپیش
ﻋﯿﺪ ﻫﻤﺘﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ!
۱۳ ۰ ۰ ۱
پیروز شد ابراهیم در امتحنی دیگر / بس خوشدل و خندان شد
شادیت مبارک باد
همه قربانت قربان دل و جانت / چون موسم قربان شد
شادیت مبارک باد
۷٬۹۳۶
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
عید قربان باشد و هنگام قربانی شدن / در نگاه مهربانان وقت مهمانی شدن
از علی خواهم شرابی تا که سر مستم کند / جرعه ای خواهم از آن دریای عرفانی شدن
۷٬۹۳۶
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو
خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو
عید بر شما مبارک
۴۷
۱۴۶ ۲ ۰ ۱۵