ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

می روی آهسته تر، اینجا کسی جا مانده است
پشت این دیوار غم ای دل، نفس ها مانده است

مهدیه مهدی پور
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
دیــــــــــــــگه مثله قبل نمیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــی :(


خوشحالمــــــــــــــــــــــــــــــــ:)
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
آنکه میگفت منم بهر تو غمخوار ترین

چه دل آزارترین شد , چه دل آزارترین
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
⚔ ببَخشیـد ڪِہ فِكر میكَــردیمـ میشِهـ روتونـ حِسآبـ ڪرد ~✌~
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
هِمیشِهـ ... [ اَشکِـ ] اُونـآااایـی رُو کِهـ بِهـ [ فِکـرِمُونْـ ] هَستَنـْ ،

[ دَر میاآااریمْـ ] ...

هَمیشِهـ وـآااسِهـ کِساااایـی کِهـ بِهـ [ فِکرِمُونْـ ] نیستَنْـ ،

[ اَشکْـ ] میریـزیمْـ !!!

هَمیشِهـ بِهـ کِسآاایـی کِهـ اَصلاً بِهـ [ یاااادِمُونْـ نیستَنـد ] ،

[ فِکـر مـی کُنیمْـ ] ...

وَ هَمیشِهـ کِسآاایـی کِهـ اَصلاً [ فِکـرِشَمْـ نِمیکُنیمْـ ] ...

[ بِهـ یااادِمُونَـنْ ] ...

عَجیبِهـ ... وَلـی اینْـ [ حَقیقَتِهـ زِندِگیِهـ ] !!!
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
خیلی دیره . . . !
وقتی که تازه می فهمی اونی که از همه ساکت تر بود . . .
بیشتر از همه دوستت داشت ، ولی . . .

تو حواست به شیرین زبونی یه عشق دروغی بود . . .
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم . . .

به هر حال ممنون از مشتت . . .
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
یه وقتایی هست میبینی فقط خودتی و خودت . . .
دوست داری . . .
همدرد نداری . . .
خانواده داری . . .
حمایت نداری . . .
عشق داری . . .
تکیه گاه نداری . . .
مثل همیشه . . .
همه چی داری . . .
و 
هیچی نداری . . .
تنهای تنهایی . . .
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
دندونی که خرابه رو باید کشید . . .
اولش درد داره . . .
بعدش حس خالی بودن جاش چند روزی رو اعصابته . . .
اما بعد از یه مدت . . .
انگار نه انگار که یه روزی دندونی اونجا بوده . . .
این درست حکایت بعضی از آدمای زندگیمونه !!!
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
آری تو راست میگویی . . .
من احمقم . . .
احمقم
چون دلم برایت تنگ میشود
احمقم
چون دلواپست میشوم
احمقم
چون پیش چشمانت زانو میزنم 
احمقم
چون
هنوز دوستت دارم . . .
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
ﺑﻌﻀــــــﯽﻫـــــﺎ ﺣــــــﺮﻓﯽ ﻣﯽﺯﻧﻨـــــﺪ ...
ﻭ .. ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻜﻨﻨـــــﺪ ...
ﺑﻌـــــﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــــــﯽ ﺭﻭﺑــــﺮﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻠـــــﺐِ
ﺷﻜﺴﺘــــــﻪ ...
ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﻨـــــﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــــــﺪ : ﻧﺎﺭﺍﺣــــــﺖ
ﺷــــــﺪﯼ ؟؟؟
ﭼﻘـــــــﺪﺭ " ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺠـــــﯽ " ﺗﻮ ...! ﻣــــﻦ ﻛﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ
ﻧﮕﻔﺘـــــــﻢ ..
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
ﺳــَـﺮﺩ ﺑــﺎﺷـــﮯ

☜ﻣــﯿــﺸــﯽ ﻣــَـــــــــﻐــﺮﻭﺭ ؟

▼▼▼ ♝ﺧــُـﻮﺏ ﺑـــﺎﺷــﮯ

☜ﻣــﯿـــﺸـــﮯ ﺗـَــــــــــﻈــﺎﮬــُـر؟

†ﮐـُـﻼ ↭ ﻧـَـﺒـا شــــﮯ† ﻧــَـﺘــﯿــﺠــﮧ ﻣــَـﻄــﻠــُـﻮﺏ ﺗــَـﺮﯼ ﺩﺍﺭﮮ➣ツ
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
❂ ﻣَــــــﻦ ﺑَـــــد ﺑﻮﺩﻥـــــــــــﻭ ﺍَﺯ ﺧﯿﻠﯿﺎ بِہتَر ﺑَﻠَـــــد ﺑﻮﺩﻡ ❂

❂ ﻣُﻨﺘِــــــها ﺍِﻧﻘَــــــــد ﻭﺟْـــــﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘَــــــﻢ ڪ ❂

❂ ﺭﻭڪسی ﺍِﻣﺘِﺤﺎﻥ ﻧَـــــﮑُﻨَﻢ ❂
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
بعضی از اتفاقای خوب اینقد دیر اتفاق میوفتن که باید رو به آسمون کرد و گفت ...
وقتش گذشت ...
مال خودت ...
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
✔ بغض یعنے خندہ هاے ساختگے ❌


↩ شکنجـہ ت بکنن و تو مبادا آخ بگے ↪
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
یــــــہ حـــــس غـــربـــتــــے دارم

کـــــہ از هـــر جـمـعـے بــیــزارم

کـــــنــار هـــــر کــســے بــاشـــم

هــــمــــیـــن تــنــهــایــیــــو دارم
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
شــــایـــد تـــب عـــشـــق مـــن زیـــادے بـــود


واســــہ اون یـــــہ حـــســــہ عــــادے بــــود
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
تـَــنـْـهـــایـــے یـَــعـْــنــے :

مـُـتــأسـِــفـَــمْـ دِلــَـمـْ . . .

هـــیــچــْـکـَـسْـ نــِـگـَــرانـِــتـْـ نـــیــــسـْـ ـ ـ ـ
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
همیشـہ یـہ ذرہ حقیقت پشت هر “ فقد یـہ شوخے بود “ هست

یک کم کنجکاوے پشت “ همین طورے پرسیدم “ هست

قدرے احساسات پشت “ اصلا بـہ من چـہ “ هست

مقدارے خرد پشت “ چـہ میدونم “ هست

و اندکے درد پشت “ اشکالے ندارہ “ هست
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
↩❌از کــســے نــپــرســ ⬅خــوشــبــخــتـی➡ کــجــاســتـ

تــو بــازیــتــو بــکــنــ رفــیــقــــ❌↪

نــویــســنــده⬅ خــداســـتــــ➡
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
اونیکـہ همیشـہ باهاتـہ . . . پاهاتہ !!!

هـــــــhehــــــــہ
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
◄ حــالَـــمْ مـِـثـــﮧ هَــوایِ #پــایــیــــــزه ►

ڪــﮧ #نا-خـودْ آگــــــاه اَشــــڪْــ میریـــــزه ● ● ●
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
◀یِہ قانون هَست ڪہ میگہ▶

رِفیقت رِفــــــیقِْ جَدید پِیدا ڪَرد
ْ
خودِت بــــــُـــرْو تا حُرمَتِت نَشڪَستِہ

ســــــــــر ایڹ متڹ قســـــم میخــــــــــورم حکایت خیلیاس...
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
تَـــــہ خَـــــــط یـَـــعـنـــــــــے
وَسَـــــط تَـــــفریــــــــح هَــــــمـْ حـــوصِــــلَــــتــــْــــــ سَـــــر بِــــره!
میــــفَهْـمــــــــے چـــــے میــــــگـــمـْ !!!
:)
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
خسته نباشى سرنوشت!
دمت گرم
راضییییییییم ازت...
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱