ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

همیشـہ یـہ ذرہ حقیقت پشت هر “ فقد یـہ شوخے بود “ هست

یک کم کنجکاوے پشت “ همین طورے پرسیدم “ هست

قدرے احساسات پشت “ اصلا بـہ من چـہ “ هست

مقدارے خرد پشت “ چـہ میدونم “ هست

و اندکے درد پشت “ اشکالے ندارہ “ هست
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱