ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

اخیرا”راز تمام مرگ های مشکوک
بیماری های لاعلاج
جنـون های رایـج
شعرهای سنگین
دلتنگی است،دلتنگی است،دلتنگی است
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
دلتنگی هایــــَم را زیر بغـل زده اَم!
نشسته اَم در انتظار ِ روز های ِ مبـادا…
سهم من از تــو، همـین دلتنگـی ها ییست که…
بی دعوت می آینـد و خیال ِ رفتن نـدارند
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
هـَمــﮧ بـدهـے هایـــَم را هــَم کـِـﮧ صــآفــــــ کـُنـــم!!

بــﮧ ” دل خــودم ” مــدیـون مـےمــآنـم…

بــرای تمـــــام. . .

“دلــــ♥ــــم مـےخواســـت” هاے

بـے جـواب مــانـده اش !!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
من صبورم؛ اما ...
بی دلیل از قفس کهنه شب می ترسم
بی دلیل از همه تیرگی تلخ غروب
و چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کند... می ترسم !
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
خـــــلوتـــــ کـــــرده ام با خـــــودم خـــــلوتـــــی پُـــــر از سکوتـــــ.....
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
دلـــــ ــــــ ــــــم...

دیــــــ ــوانه بــــــــــودن

با تــــــ ــــــو را می خواهد...!!!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
دلت که تنگ یک نفر که یاشه...
تمام تلاشت راهم که بکنی تا خوش بگذرد...
و لحظه ای فراموشش کنی..
فایده ندارد...تو دلت تنگ است...
دلت برای همان یک نفر تنگ است..
تا نیاید...تا نباشد...
هیچ چیز درست نمی شود....!!!!!!!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
ذهنم آشفته،

خواب هایم پریشان،

خنده هایم فتوشاپی ،

درد و دل هایم با دیوار سایت و وبلاگ !

میزان همدردی ها هم با لایک و کامنت !!!

وتکــــــــــــــرار پشت تکـــــــــــــرار
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
چه خوش گفت فخرالدین اسد گرگانی
اگر چه تلخ باشد فُرقت یار
در او شیرین بُوَد امید دیدار
خوش است اندوه تنهایی کشیدن
اگر باشد امیدِ بازدیدن
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
هیــــــــز نیستــــــــم...
امـــــــا..
زیاد زل میـــــزنم به آنهایــــــــی که ....
از دور شبیه به تـــــ♥♥♥ـــــــواند ...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
دلم همچو آسمان،پر از ابرهای بارانیست،

ای کاش دلم امشب بگرید،

شاید که بغض عشق در چشمانم بشکند....
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
من چقد خوشگل و ناز و جیگرم♡. . . . . . این الکی نیست . . . واقعیته خدا حفظم کنه ^_^
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
حیف ،

جمعه ها روزنامه منتشر نمی شود ، حیف!

چه تیتری میشد آمدنت ...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
تتللاککوبسثثعاتننحتیققلذتت
.
.
.
.
چیه؟
دم عیده دارم کیبوردمو تمیز میکنم
بیا اینم کپے کن :|||
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
از
انســــان هـــای احســـاساتــی بـیشتـــر بـتـــرسیـــد؛
آن ها قـــادرند ناگهــــــانی،
دیگــــر گــریـه نکـننــد؛
دوسـتــــ نــداشتـــه بــاشـنـــد؛
و قـیـــدِ همـــه چـیــز را بــزننــد،
حتـــی زنــدگــــی . . .
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
باور کنید
عشق که می آید
عقل از در دیگر بیرون نخواهد رفت
عقل،
میدان را خالی نخواهد کرد
او
از سپاهیان عشق خواهد شد ...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
روزی شیخی داشت رد میشد ...

نیم نمره بهش دادن قبول شد !!!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
غبـــــــــار غـــــــــــــــم بـــــرود...حــــــــــال خوش شــــــــــــود...حافـــظ
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
کیه؟
کیه؟؟
کیه؟؟؟
کیه؟؟؟؟؟
کیه؟؟؟؟؟؟
کیه ؟؟؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
عکس العمل اعضای خانواده وقتی من تلفن روجواب میدم
اصن نمیذارن نفسم بالا بیاد!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
تو دوره‌اے که همه می‌خواלּ خاص باشن، تو عادے باش.
اینجورے خاص‌تریלּ آدمی
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
هر تنــی شایـــــد بتونه

لـــــذت بخش باشـــــه،

ولـــــی

هر شونه ای عمـــرا بتونـــــه

آرامـــــش بخش بـــــاشه !
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,

در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...

کســـــی اســـــت کـــــه ,

" قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
کسی را دارم که آنقدر برایم کسی هست
که نگاهم دنبال کسی نباشد !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
الکی مثلا تیریپ عاشقانه برداشتم
وگرنه چشمم دنبال همتونه از دم
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
کودکی ام را دوست دارم ،
روزهایی که به جای دلم سر زانوهایم زخمی بود ...
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱
نمیدانم کدام طوفان شب گرد ---- منو اواره ی این جاده ها کرد
نمیدانم کجای شب اسیرم ---- کجا باید نشونیتو بگیرم
بین مرز رویا و حقیقت ---- نمیدانی چقدر تن سوزه هجرت
هنوزم خاطراتم را میگردم ---- دلم گم شد ولی پیدایت نکردم
تو این غربت پرپرواز من باش ---- تمومه مهلتم ، اغاز من باش
چه زیبا میشود دنیای حقیرم ---- اگه باشی و دستاتو بگیرم
۲٬۴۸۶
۵۰۷ ۱٬۲۴۹ ۲۲ ۱۶۱