ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

عشق یعنی
وقتی که دستاتو میگیرم
مطمعن باشم
که از خوشی میمیرم
۱۴
۹ ۰ ۰ ۲
در وجودم
انقلاب کردی
و من شدم
جمهوری عاشقانه ی خودت
۱۴
۹ ۰ ۰ ۲
عشق
آن نیست که به هم خیره شویم
عشق
آن است که هردو به یکسو بنگریم
۱۴
۹ ۰ ۰ ۲
خوشبختی یعنی:
عکستو توی کیف دستیش ببینی
۱۴
۹ ۰ ۰ ۲
دهخدا
تجربه ی عشق ندارد
ورنه
معنی مرگ و جدایی
به یقین
هردو یکی ست
۱۴
۹ ۰ ۰ ۲
“دلم گرفته برایت” زبان ساده ی عشق است سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برایت!
۱۴
۹ ۰ ۰ ۲
از عربده ام پر شده میخانه ام امشب،
بد مستم و برگردن پیمانه ام امشب،
سودازده ی طره ی جانانه ام امشب،
زنجیر بیارید که دیوانه ام امشب!!!
۲۹
۱۵ ۳۵ ۲ ۰
میان دفترم مینویسم "تفنگ" وتمام واژه هاراگروگان میگیرم
تاتونیایی...هیچ شعری حق انتشارندارد!
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
دریاعمیق است،تنهایی عمیق تر!دستت رابده،باهم دست وپابزنیم،پیش ازآن که غرق شویم...
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
نمیدانم ابتدای این اقیانوس به چشم های تومیرسدیاانتهایش؟ویک نمیدانم دیگر،این راازتوبپرسم یاازاقیانوس؟چقدرمن نمیدانم چشم های توزیباست...
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
مراببخش نمیتوانم تاآخرکنارت بمانم حتی...تاپایان شعراحتمال داردروی یکی ازسطرهافدایت شوم.
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
تفنگ هاکم می آورنددرمقابل چشمانت،تومیتوانی پایانی برای تمام جنگ هاباشی!
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
همه شب
سجده برآرم
که بیایی
تو به خوابم ....

ودر آن
خواب
بمیرم
که تو آیی وبمانی..

شهریار
۲
۲ ۰ ۰ ۰
" دل" چه دنیای قشنگی دارد...
"بزرگ" میشود...
"عاشق" میشود...
"تنگ" میشود...
میشکند...
میگرید...
میریزد...
میتپد ودرآخر میمیرد...

>>چون "می ایستد" تمام میشود<<
۲
۲ ۰ ۰ ۰
یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر
این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر

محمدصالح_اعلا
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
گل های شمعدانی همه شکل تو هستند
رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند

تا طاق ابروی بت من تا به تا شد
دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند

محمدصالح_اعلا
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
نہ كہ از تو بہتر نبودو نيست
اما تنہا دل تو بود كہ براے من فرو ريخت!
.
.
نہ كہ از تو بہتر نبودھ و نيست!
اما دل من فرو ريختہ ے تو شد!
۲ ۰ ۰ ۰
خــــــــدابـــــا هیـــــــــچ کســــــــی رو عـــــــــاشق چـــــــیــــزی کــــه
هــیـــچ وقـــت بـــهـــش نـــمـــیرســـه نـــــــکــــن.
۱ ۱ ۱ ۰
مــــــــــرد باسـ بِڪشه!
سیگـــــــار؟!
۶۰
۱۲ ۲۹ ۱ ۰
دلم بهانه گیر شده
زندگی می خواهد
عشق می خواهد
سفر می خواهد
هوای تازه می خواهد
قشنگی را میخواهد
" نه "
هیچکدام را نمی خواهد
خوب من ..
دلم تنها "تو "را می خواهد.
۳۲۱
۶۶ ۵۶۵ ۹۱ ۵
به دوست داشتَنت مشغولم …
همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ،
بی خبر از اتمام جنگ ،
نگهبانی می دهد…!
۳ ۱۴ ۳ ۰
روبه قبله مینشینم@ خسته با حال عجیبی@از ته دل مینوسم@أنت عمری یا حبیبی
۱۶۰
۳۵ ۳۵ ۰ ۰
انصاف نیست " من "
از چشمت افتاده باشم
" تو"
هنوز... در دلم پادشاهی کنی ........
۳۲۱
۶۶ ۵۶۵ ۹۱ ۵
دلم اندازه ی یک شهر برایت تنگ است
آنقدر تنگ که با ذهن خودم در جنگ است

آنقدر تنگ که از من قدمی دور شدی...
یک قدم فاصله اندازه ی صد فرسنگ است

به خیالم که به این عشق تعصب داری
بی خیالیت برای منِ عاشق ننگ است
۷ ۰ ۰ ۰
موقع شطرنج با من روسری سر کن عزیزبا سیاهی لشکرِ تو، شاه هم دَر میرود....
۷ ۰ ۰ ۰