ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

سال ها گذشت ما به هم نرسیدیم جای تواما،زنی همراه من است به تو شباهتی ندارداز تو بهتر نیست
تنها بخاطر لجاجتم کار به اینجا رسید،اما،وقتی موهایش را باز میکند بی اختیارمثل همیشه تو را صدا میزنم و او میخنددبا اشتیاق میپرسد؟
رابطه ی بین موهایش و دخترمان چیست..؟!
و من هر بار میمیرم..
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
"بعدازتوهمه رنگ هارابادبردوآن کبوترحنایی میان کلاغ هاگم شد..."
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
میان دفترم مینویسم "تفنگ" وتمام واژه هاراگروگان میگیرم
تاتونیایی...هیچ شعری حق انتشارندارد!
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
دریاعمیق است،تنهایی عمیق تر!دستت رابده،باهم دست وپابزنیم،پیش ازآن که غرق شویم...
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
نمیدانم ابتدای این اقیانوس به چشم های تومیرسدیاانتهایش؟ویک نمیدانم دیگر،این راازتوبپرسم یاازاقیانوس؟چقدرمن نمیدانم چشم های توزیباست...
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
مراببخش نمیتوانم تاآخرکنارت بمانم حتی...تاپایان شعراحتمال داردروی یکی ازسطرهافدایت شوم.
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
تفنگ هاکم می آورنددرمقابل چشمانت،تومیتوانی پایانی برای تمام جنگ هاباشی!
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
آلکاتراس
اگر آغوش توست... .
انفرادی ترین سلول هایش برای من
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
بـــ ــــاد
تن سردش را،
به پنجره هاي بسته مي کوبد.
پرده بي قرار است،
شيشه ها..،
خود را مقصر ميدانند!
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
خیالت مثل چُرت صبحگاهی ست!
هی با خودم می گویم
فقط پنج دقیقه ی دیگر ...
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
نيمه گمشده...
سيگارم را از پنجره به بيرون مي تکانم
دنياي شما
زير سيگاري من است !
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
ﺗﺤﻤﻞ دوری ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﺑﺲ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺴﻠﯽ ﺩﺍﺩﻥِ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ
ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
درتلاطم آغوشت... حیف است شناگر ماهری بودن! در تو تنها... "غرق" باید شد...
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
برایش نوشتم:
“به امید فردای بهتر”
دو هفته بعد شنیدم ازدواج کرد !
بعدهـــــــــــا فهمیدم
آن روز “الف” فردا را
یادم رفته بــــــــــود
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱
بزرگترین افسوس آدمےاین است:
مےخواھد امانمےتواند وبہ یاد مےآورد روزے راکہ مےتوانست اما نخواست
۱۵ ۴۵ ۴۹ ۱