ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣی ﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﺳﺮﺍﻏﻤﻮﻥ !
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣتی ﺍﺷﮑﺎﺕ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ ﮐﻨﻢ …
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﯿﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪونه دل تنگشو کجا ببره
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻟﯽ ﻟﯽ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﮓ …
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺗﻮﭖ ﻻﮐﯽ ۲ ﻻﯾﻪ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ …
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﻧﯿﻤﮑﺘﺎﯼ ۳ ﻧﻔﺮﻩ …
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﺛﻠﺚ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ …
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺖ
ﯼ ﻫﻤﻪ ﺭﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺿﺸﻮﻥ میکنم
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺖ
ﯼ ﺯﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ‌ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺖ
ﯼ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺧﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﮎ …
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
بسلامتی کسی که مارو تنها گذاشت...تابره یکی دیگه رواز تنهایی دربیاره...!!
۱۰
۳ ۳۴ ۰ ۲
اعتراف میکنم اینقدر به مادرم مدیونم که اگه هزار بار کولش کنم ببرم خانه خدا،بازم یک صدم دینم ادا نمیشه.
به سلامتیه همه ای مادرای با معرفت صلوات بلند.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
۱۰۶
۲۶ ۱۸۳ ۳۵ ۴
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﻏﺬﺍ ﺗﻮﯼ ﺩﻫﻦ ﻣﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺷﮏ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻢ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
ﺑﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻦ : ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻏﺮﻭﺏ ﭘﺎﯾﯿﺰ
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
سلامتی همه اونایی که دلی از طلا دارن اما دلداری ندارن...
۹۹۶
۳۲۵ ۲٬۴۹۸ ۱۲۰ ۳۵
به سلامتی همه پدر و مادرا که کوله بار زحماتی که برای ما به دوش کشیدن جز چین و چروک صورت و موی سفید براشون چیزی نداشته اما هنوز برای ما تلاش می کنن,سلامتی همشون
۹۹۶
۳۲۵ ۲٬۴۹۸ ۱۲۰ ۳۵
خوشبختی یعنی:
قلب "پدر و مادرت" بتپد...
واسه سلامتی هرچی پدر و مادره توو دنیا یه صلوات بفرستیم و یه فاتحه نثار روح پدر و مادرایی که از پیشمون رفتند کنیم.
۵۸۱
۱۰۸ ۲۳۷ ۱۱۲ ۴۳
به سلامتی سه تن..رفیق و ناموس و وطن.....a.a
۴۱
۷ ۴ ۰ ۰
به سلامتی جهنم که دوباره رفقارو جمع میکنه
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
سلامتی ما خندونا که هیچکس از دل پر غصمون خبر نداره
۳٬۱۷۶
۸۷۴ ۱٬۱۵۸ ۲۸۱ ۳۰۲
به سلامتی دانشجویان چایپاره...
۴۱
۷ ۴ ۰ ۰
به سلامتی خودم ک همه از تنهابیم سو استفاده کردند ولی هیچ حرفی نزدم
۴۱
۷ ۴ ۰ ۰
به سلامتیه اونی که تو عصبانیت خواست آرومم کنه ، هرچی از دهنم درومد بهش گفتم …
آخرش فقط گفت : بهتری ؟؟؟!
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
به سلامتی دیگ که خودشو سیاه میکنه تا مردمو سیر کنه نه اون کسی که مردمو سیاه میکنه تا خودشو سیر کنه…
کمرم شکست..چه جمله سنگینی بود!!
۵٬۳۷۶
۸۶۲ ۱٬۱۳۷ ۷۶ ۲۰۵
سلامتي دختري كه bmw براش بوق زد
سرشو انداخت پايين گفت:

بابام اينجاست. برو سر كوچه اومدم ...!
۳۷۳
۱۳۰ ۵۷ ۲ ۱۲
سلامتی پسر بچه های قدیم که پشت لبشونو با ذغال سیاه می کردن که شبیه باباهاشون بشن نه مثل جوونای امروز ابروهاشونو نازک می کنن که شبیه ماماناشون بشن.
۱۰۶
۲۴ ۷۸ ۱۴ ۴
به سلامتی اونی ک اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی هربار میگه این دفعه ی اخریه ک میبخشمت ولی باز با اخم میاد توی بغلت . . .
۱۰۶
۲۴ ۷۸ ۱۴ ۴
ب سلامتی خدایی ک با اونهمه ستاره ب آدم زور نمیگه، ولی یه نظامی با یه ستاره رو دوشش ب آدم زور میگه...
۲۳۹
۶۱ ۳۵ ۱۲ ۱۳
ب سلامتی تبلیغه پفیلا ک یادمون داد تپشهای قلبمون رو هم تقسیم کنیم:
"یکی من ، یکی تو"
۲۳۹
۶۱ ۳۵ ۱۲ ۱۳