ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

سال ھا شمع و دستمال کاغذی کنار ھم بودن..
روزی شمع بہ دستمال کاغذی گفت:.
نہ خدایش فکر میکنی شمع حرف میزنہ، نہ ایا حرف میزنہ ...واقعا کہ امثال تو دارن پیشرفتہ ترین اختراعات رو میسازند تو نشستی ببینی شمع بہ دستمال کاغذی چی میگہ ،خجالت بکش ...
۶۳
۸ ۱۸ ۰ ۰