ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد
گروهبانان مرا بیچاره کردند لـــ ـباس شخصی ام را پاره کردند
به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
اي آب فرات از كجا مي آيي؟ ناصاف ولي چه با صفا مي آيي! خود را نرساندي به لب خشك حسين، ديگر به چه رو به كربلا مي آيي.
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
آبروي حسين به كهكشان مي ارزد ، يك موي حسين بر دو جهان مي ارزد ، گفتم كه بگو بهشت را قيمت چيست ، گفتا كه حسين بيش از آن مي ارزد
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
شیعه تنها مدد از حضرت حیدر گیرد از دل خاک چو حجر بن عدی پر گیرد در دفاع از حرم دختر مولا حتی او کفن پاره کند زندگی از سر گیرد
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
عالم همه محو گل رخسار حسين است ، ذرات جهان درعجب از كار حسين است . داني كه چرا خانه ي حق گشته سيه پوش ، يعني كه خداي تو عزادار حسين است
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
“اسمم”را سنگی نگه میدارد ” خودم” راگوری و ” یادم” را... نمیدانم!
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
چه زیبا گفت کوروش کبیر:
اگر روزی تصمیم به محاسبه ثروتت گرفتی،
پولهایت را مشمار،
کافیست قطره اشکی بر روی گونه ات بریزی،
تعداد دستانی که آن را پاک میکنند
ثروت توست.
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
ﻫـــﺮ ﺷـــﺐ ... ﺑـــﻪ ﺧـــﻮﺩﻡ ﻗـــﻮﻝ ﻣﯿﺪﻫـــﻢ ﻛـــﻪ ...
ﻓـــﺮﺍﻣﻮﺷـﺖ ﻛﻨـــﻢ ..!
ﻭﻟﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ..!
ﺗـــﻮ ﺭﺍ ﻛـــﻪ ﻧـــﻪ ..
ﻗﻮﻟـــﻢ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣـــﻮﺵ ﻣﯽ ﻛﻨـــﻢ
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
من از عشق گفتم
تو مدل ماشینم را پرسیدی
من از محبت گفتم
تو محل زندگیم را پرسیدی
من از دوست داشتن گفتم
تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی
من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو
تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . .
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
ما شمع غمیم شعله نداریم
آواز تنیم خانه نداریم
باور به خدا کن که همیشه
جز دوری تو غصه نداریم
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
تکیه به شونه هام نکن ، من از تو افتاده ترم
ما که به هم نمیرسیم ، بسه دیگه ! بذار برم
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
خداوندا چه سخت است این جدایی
چه تلخ است این شراب بی وفایی
جدایی ، بی وفایی ، درد دوری
همه باشد گناه آشنایی
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
هر رهگذری محرم اسرار نگردد
صحرای نمکزار چمن زار نگردد
هرجا که رسیدی طرح رفاقت مکش ای دوست
هر بی سر و پا یار وفادار نگردد
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــ ـــو محکومم به حبــس ابد !!
به یکبــاره جــا خــوردم …وقـــتی زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی..تــو آزادیـــــ!
.و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
فکر می کردم تو همدردی ، اما نه ! تو هم دردی
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
نمیدونی چه کاری بادلم کردی ، نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی
نمیشناسی منو از من چقدردوری ، تواین روزا چه بی رحمانه مغروری
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت
نوبت به ما که رسید قلم افتاد…
دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت…
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
اگر تنهایی ام چشم مرا بست / اگر دل از تنم افتاد و بشکست
فدای قلب پاک آن عزیزی / که در هر جا که باشد یاد ما هست
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
بعضی آدمــا میخ دارن …
گیر میکنی بهشون … نخ کش میشی … به زور باید جداتــ کنن !!
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
لعنت به دنیایی که واسه عزیز بودنت!!!!!

یاباید دور باشی...

یا توی گور باشی.
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
پرستو ها چرا پرواز کردید / جدایی را شما آغاز کردید
خوشا آنانکه دلداری ندارند / به عشقو عاشقی کاری ندارند
خداحافظ برای تو رهایی / برای من فقط درد جدایی
خداحافظ برای تو چه آسان / ولی قلبم ز واژه اش چه سوزان
خداحافظ
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
خداحافظ ، تو ای همپای شب های غزل خوانی / خداحافظ ، به پایان آمد این دیدار پنهانی
خداحافظ ، بدون تو گمان کردی که می مانم / خداحافظ ، بدون من یقین دارم که می مانی !
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
یار با ما بی وفایی می کند
بی گناه از من جدایی می کند
شمع جانم را بکشت آن بی وفا
جای دیگر روشنایی می کند
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵
بیچاره تنهایی
این عروس نگون بخت
آه و اشک را دوست ندارد
اما همنشین همیشگی اش
چشم امیدش به دلی ناامید
و شکستن سکوتش
میداند عادت ، دشمن است
اما عقل کجا و دلتنگی کجا !
دل ناامید امیدوار میرود
و باز تنهایی میماند و تنهایی . . .
۱۲۶
۳۱ ۵۹ ۲۳ ۵