ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

خواستم تا گل زنم بر گیسویت ..اما نشد
روسریِ نازکت دروازه بانی می کند...
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
درد بی درمان شنیدی؟حال من یعنی همین!
بی تو بودن، درد دارد! می زند من را زمین

می زند بی تو مرا، این خاطراتت روز و شب
درد پیگیرمن است، صعب العلاج یعنی همین!
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
گفتم که بمیرم به خدا روز جداییش
او رفت و ککم هم نگزیده ست خداییش!! ☺
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
خودت وقتی نخواهی کاری از من بر نمی آید؛

توراضی کن دلت را مالِ من باشی، خدا بامن…
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
پنبه را گفتم چه شد چون گل شكفتى؟ گفت دوش
خواب ديدم بر تنِ محبوب پيراهن شدم
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
ز همان روزی که مویت را نشانم داده ای ؛


تار می بینم جهان را گرچه چشمم سالم است ...
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
با یاد تو زندگی کردن چه کم خرج است

نه خواب میخواهد ، نه خوراک !
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
دیدمت از دورها، ناگه نفهمیدم چه شد

دست جای قلب خود بگذاشتم دیدم که نیست...
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
یک نفس در ناله و یک لحظه در زاری گذشت

خوشترین ایام عمر من به غمخواری گذشت
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
من که یوسف نیستم تا بگذرم از دیدنت
تا به سمتم رو کنی آغوش را وا می کنم
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
آنقدر زیبا سرودم من تورا در شعرهام

تو خودت هم عاشق معشوق شعرم گشته ای....
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
رو گرفتن های شیرینت دلم را آب کرد
روسری آمد رخ نیلوفری را قاب کرد

تازه میفهمم چرا مشکی ست رنگ چادرت
ماه را تاریکی شب اینقدر جذاب کرد
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
تو آدم نیستی این را خدا در گوش من گفته
ببین بیرون زده از زیر چادر بال پروازت
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
و چه زیبــــا گفت فـــروغ :
تنــــــها صداست که میماند . . .
و امـــان از صدای ” تــــو ” که ابـــــدی شد در گوش من ….
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
نگران اشک‌ هایم نباش !
از لبخندم بترس که معنایش اشک‌ های فردای توست
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
مزرعه که درو شد,کلاغ هم رفت؛ بيچاره مترسک احساسش را به کسي سپرده بود که براي نيازش تنهايي اش را پر کرده بود...
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
موقع رفتن گفت توراهم میبرم گفتم کجا؟گفت ازیادم!
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
از بس خوابت را دیده ام دیگر نمیگویم خوابم می آید . . .
میگویم یارم می آید . . .
وعده ما همان رویای همیشگی . . .
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
تنهــــــــــــــــــــــــــایی .با ارزشــــــــــــــــــــــــــه.چون خــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــی .از ادمـــــــــــــــهای .بی ارزشـــــــــــــــــــــــــــــــــه.
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود . . .
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
آرامش ان است که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست ...
لحظه هاتون آرام
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
فقط یه دفعه دیگه میتونم قلبمو به کسی بدم
اونم زمانیه که دکتر بگه مرگ مغذی شدی
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
این روزهـا احسـاس میکـنم
شدیدا هستیـم و در عین حـــال
عمیقــا نیستیـم...
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
ﺯﻧﯽ ﺭﺍ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻌﺮﺵ ﺑﻮﯼ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﺩ! ﻭﻟﯽ ﻣﻴﺨﻨﺪﺩ و ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﺩﺍﺭﺩ...
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲
ﻣﻴﺮوم دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﺎدم ﮐﻨﻴﺪ / ﻣﻦ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ اﻳﻦ ﻏﺰل ﻫﺎ را ﺷﻤﺎ
دﻓﺘﺮ ﮐﻨﻴﺪ
ﻣﻴﺮوم ﺗﺎ دل ﻧﺒﻨﺪم دل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎﻳﺘﺎن / ﺑﺎز ﻫﻢ دل ﺑﺴﺘﻢ و . ..
زﺧﻤﻲ ﺷﺪم ، ﺑﺎور ﮐﻨﻴﺪ
۸۷۱
۱۴۳ ۳۳۰ ۸۴ ۳۲