ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

به مامانم میگم گشنمه میگه : عزیزم نون هس ، تخم مرغ هس ، روغنم هس برو هر چى دوس دارى و دلت میخواد درست کن بخور !هنوز که هنوزه نتونستم اون قسمت هرچی دوس داری درست کن رو هضم کنم …
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
زندگی بعنی:

بخند هرچند که غمگینی '
ببخش هرچند که مسکینی'
فراموش کن هرچند که دلگیری .
اینگونه بودن زیباست هرچند که اسان نیست!
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
وقتی دلبر *داری*
باید ...
از بقیه....دل....برداری!!
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
ما ماهی هایی هستیم ...
که سزاوار ماهیتابه ایم ..!!!.
چرا که شنا کردن را بعداز غرق شدن اموخته ایم.....!!!
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
برای کسی که با میل خودش رفته ....
یک لحظه دلتنگی حماقته...•°_
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
*مراقب باشد*
یک شوخی می تواند از صدتا جدی ویرانگرتر باشد!!!
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
مراباور کنی یانه!...
تویی پایان ویراننننییییی..!!!•°
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
هیسسسسس....!!!
بزارین بره موندن که التماسی نیست...•°_
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
به یاد* ارزوهایم* .....
•سکوتی• می کنم بالا تر از •فریاد•.............
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
تن مرد و نامرد یکیست ...
زمانه بگذرد تا بفهمی مرد کیست...!
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
هم عاشقتم....
هم ازت متنفرم ..
میانگین که میگیری .میفهمی که برام مهم نیستی..
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
درزندگی خیلی ها برایم دست تکان دادند.
اما.....
کم بودند دستانی که تکانم دادند...!
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
من به امار زمین مشکوکم..!
اگراین سطح پر از ادم هاست ...پس چرا این همه دلها تنهاست؟? !!!.
بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست..!
چه کسی تنها نیست!همه از هم دورند.!
همه درجمع ولی تنهایند!
من که در تردیدم تو چطور????؟؟؟؟؟
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
•زمان• ادم هارا عوض نمی کنه ....!
•زمان • *حقیقت* ادم هارا « آشکار »می کند....!
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
میزی برای کار ..
کاری برای تخت ..تختی برای خواب ...
خوابی برای جان ...جانی برای مرگ ...مرگی برای یاد ...یادی برای سنگ..
این بود زندگی من..!!؟?
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
**اینده ای میسازم که گذشته ام مقابلش زانو بزند**
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
*امید*به موفقیت از انسان های کوچک .انسان های *بزرگ*میسازد
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
خدایا!
«افسوس» را اخرین توشه ام مکن
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
*««««به تنهائیت قسم تنها تنهام اگه دستم تو دستت نباشه»»»»*
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
*¤سرت تو کارخودت باشه فقط یه جمله نیست این یه سبک زندگیه که بعضیا باید یاد بگیرن ¤*
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
بزار تو حال خودم باشم...
این زندونی که ساختی برام ...
می خوام از حبسش درام
قفسش تنگه برام....
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
یادمان باشد که قصه ى کودکانمان رابا “یکى بود یکى نبود” آغاز نکنی مازابتدا به آنها بیاموزیم که اگر یکى نباشددیگرى هم نیست…
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
عادت می کنیم به داشتن چیزی و سپس نداشتنش به بودن کسی و سپس به نبودنش تنها عادت می کنیم … اما فراموش نه
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸
عادت می کنیمبه داشتن چیزی و سپس نداشتنشبه بودن کسی و سپس به نبودنشتنها عادت می کنیم … اما فراموش نه
۸۰
۱۰۶ ۴ ۰ ۱۸