ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

یه بار یه دویستی دادم به یه گدایی برگشت بهم گفت یه وقتی خدایی نکرده لازمت نشه.!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
این روزا غصه ها یکی یکی نمیان همگی آژانس میگیرن باهم میان!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
یه روز یه خیار با خیارشور راه میرفته بهش میگن این کیه ؟ میگه این خواهرمه که ترشیده!!!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
حیف نون واسه ماهیگیری نارنجک میندازه تو رودخونه یه مشت ماهی ریز میاد رو آب. میزنه زیر گریه میگه الهی بمیرم زدم تو مهد کودکشون..
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
بعضی آدما مثل چمن می مونن ،
نباید بذاری خیلی بزرگ شن …
اینجاست که مجبوری قیچی شون
کنی چون دیگه “هرز شدن” …!!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
الان توی مهدکودکا بچه ها همه تبلت دارن!اونوقت من سه برابر اینا سن داشتم یه تلفن داشتم که هر کدوم از دکمه هاش رو میزدم میگفت:هاب.هاب.هاب!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
اگر تو آمریکا هم قوانین نام گذاری شرکتها مثل ایران بود اسم شرکت اپل می شد : سیب پردازان سیستم گستر غرب !
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻂ ﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ,
ﮐﺎﺗﺐ ﺩﻭﺩﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ …!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﺧﻄﺎﯼ ﺩﯾﺪ ﺍﺳﺖ ,
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺍﻡ
ﭼﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺧﻔﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺻﺪﺍ ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ، ﮔﻢ ﺷﻮ !
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺍﺯ ﺍﻣﺸﺐ , ﻫﺮﺷﺐ, ﻗﻼﺩﻩ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ
ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﭘﺮﺳﻪ ﻧﺰﻥ !
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎﻣﻮ ﻣﯿﺴﺎﺯﻡ ، ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻤﻮ ﺯﺩ ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩ!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﻤﯿﻢ ، ﺧﯿﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﻋﺎﺷﻘﯿﻢ !
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ
ﺗﻘﺎﺻﻢ ﺭﺍ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﮐﻦ ..!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺟﺪﯼ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ؛ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ..!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻧﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺭﺍ “ ﻫﯿﭽﮑﺲ ” ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﺪ .!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺗﻤﺎﻡ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺫﮐﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﮑﻨﯽ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﻧَﺒُﺮﯼ!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﮐﺎﺵ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﯾﻪ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺣﻮﺻﻠﺸﻮﻧﻮ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ ﺭﻭﺵ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯽ ، ﻃﺮﻑ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺸﻪ ..!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﺑﺮﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻫﺎﺗﻮﻥ ..!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻤﺎ :
۱۳۹۳ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ !!!
ﺁﯾﺎ ﻭﮐﯿﻠﻢ ؟؟؟ !!!
ﻋﺮﻭﺱ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺸﮑﻪ ﺑﯿﺎﺭﻩ ...!
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
مورد داشتيم ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ “ ﺑﺎ 500 ﺗﻮﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺒﺮﯼ ؟ ”!
ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ : ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻮﻕ ﻣﯿﺰﻧﻢ !
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺩﻭﺭ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻣﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺗﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﻢ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻪ !
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺍﺳﻤﻢ ﺭﺍ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﮔﻮﺭﯼ ﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﺍ… ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ؛
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ !
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷