ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

همه در فکر نوروزند و من در غم یارم
دلتنگتم نفسم...برگرد
۵ ۰ ۰ ۰
دلم برای همان کارهایت که گفتم نمیتوانم تحمل کنم هم تنگ شده
۵ ۰ ۰ ۰
گذشت اما بدان ....
تا آ خر عمر درگیر من خواهی بود !
و تظاهر می کنی ... نیستی !!
مقایسه ، تو را از پا در خواهد آورد ...
"من"
می دانم به کجای قلبت شلیک کرده ام . . . !
۵ ۰ ۰ ۰
خدایا؟ دخلم با خرجم نمی خواند! کم آورده ام! صبری که داده بودی تمام شد...
ولی دردم همچنان باقیست!! بدهکار قلبم شده ام!می دانم شرمنده ام نمی کنی؟ باز هم صبر می خواهم. . .!
۵ ۰ ۰ ۰
بیا برگرد که تنهایی امونمو برید
۵ ۰ ۰ ۰