ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺁﻫﻨﮓ ﺯﻧﮓ ﻣﻦ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﻕ
ﺩﺍﺷﺖ، ﻭﻟﯽ ﺁﻫﻨﮓ ﺯﻧﮕﺖ ﺭﻭ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ
ﺑﻮﺩ!!
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻣﻨﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﯾﯽ...
#طعنه دار
۱۲
۶ ۲۵ ۰ ۰
اگه دیدی یه دختر تو پروفایلش:
.
.
.
.
از کمر به بالا عکس گذاشته
بدون قدش کوتاهه...!!!
اگه از گردن به بالا گذاشته
بدون چاقه...!!!
اگه فقط از چشماش گذاشته
فرار کن....فقط فرار کن
خخخخخ
۱۲
۶ ۲۵ ۰ ۰
آیا از پست های من خسته شده اید؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ناموسن خودمم خسته شدم
دعا کنید یکی عاشقم بشه بریم سره خونه زندگیمون...!!!
۱۲
۶ ۲۵ ۰ ۰
دیدنت باعث دلتنگی من خواهد شد

بعد هر آمدنت، رفتن اگر هست... نیا!
۱۲
۶ ۲۵ ۰ ۰
نازم به چشمِ یار که تیرِ نگاه را،

بی جا هدر نکرد و به قلبم نشانه زد!


#واقعیت
۱۲
۶ ۲۵ ۰ ۰
ﻣﯿﮑﺸﻤـــ ، ﻣﯿﮑﺸﯽ ، ﻣﯽ ﮐﺸﺪ …
ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﯿﮑﺸﯿﻤـــــ ... ﺍﻣﺎ ...
ﺍﻭ ﻧﺎﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ …
ﺗﻮ ﺩﺳﺘــــــ ، ﺍﺯ ﻣﻦ …
ﻭ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﮕــ ــﺎﺭ ....
۱۲
۶ ۲۵ ۰ ۰