ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

بدونِ حُـبّ شما،
عشق،نافرجام است . . . !

جوان،
" نجَف " که نبیند،
جوانِ ناکام است . . .!
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
پـــلـــك كـه ميزنى
دلـــم
تــاب مــى خــورد
مـــــن...
مـــدتـــهاست
كـه بــنــد دلــم را
بـه مـژه هــايــت
گــره كــــــور زده ام
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
دلمان گاهی چه گرم می شود یه یک دلخوشی کوچک به یک هستم ، به یک کجایی ؟ به یک خوبی ؟ به یک حضور ، به یک سلام....
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
خوف محشر از کسی باشد که او بی صاحب است...
صاحب ما در قیامت عمه جانم زینب است...
ملتمس دعا
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
يادم افتاد مسيرحرم از راه نجف
باز،كردم هوس چاي عراقي ها را
من اگرخسته شوم،چای نجف مینوشم
با نباتی ز خراسان رضا،به چه شود
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
مجنون که دوچشمش به حسین و حرم افتاد چنین گفت ..... 
لیلی به درک فقط حسین ابن علی را عــــــشق است....!
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
كربلا حرم عشق است و چگونه در بند خاك بماند كسي كه پرواز آموخته و او مي داند كه ماندن نيز در رفتن است...
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
وقتی که قوت غالب من اشک روضه هاست
با این حساب فطریه ام پای زینب است
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
ماراکه"یامجیر"و"اجرنا"عوض نکرد دلتنگ گریه های محرم شده دلم...ياحسين ع
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
حسين(ع)جان،هرآنچه بودگذشت ازفضيلت شب قدر امید من به شب اول محرم توست
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
کاش هیچ وقت در شهر نمیپیچید!!!!
تیر از پای توبیرون کشیده اند
تو بعد نماز فهمیدی
از آن روز همه فهمیدند
نماز نقطه ضعف علی است...
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
"یا امیرالمومنین"

از تو سر و ز مادر من سینه ای شکست
تا صبح حشر بر سر و بر سینه میزنم
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
وصیت را که میشنید دست به چشم گذاشت؛
یا ابتی سمعا و طاعتا..
وصیت را که اجرا میکرد دست و چشم گذاشت؛
یا اخا ادرک اخاک...
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰
قرآن به سربگیر مگر حس كنی دمی،نیزه چقدر گریه برای حسین كرد...
۱۰۹
۱۴ ۱ ۰ ۰