ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

بی تو...!
هرگز نمیخواهم
به
ارزوهایم
برسم!!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
اخرین حرف من...! عاشق نشو هیچ کس


باوفا نیست
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
پسر: ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ؟
دختر: ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ !
پسر: ﺑﺎﺷﻪ پس ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ!
دختر: ﺑﺎﺷﻪ!
پسر: ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ!!
دختر: ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ! ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ !!!
پسر: ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ…
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
‏چه سخت است مرور کردن خاطراتی که روزی شیرین ترین بودند اما حالا آنقدر تلخ شده اند که هم دلت را به درد می آورند
هم اشکت را در می آورند...!!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
ﺁﺯﺍﺭﻡ ﻣﯿﺪﻫـــــــــﯽ ..
ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ...
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺧﺪﺍﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ...
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ ...
ﺣﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﺠﯿﺪﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
چه “شوری” میزند دلم

#وقتی…-

- در چشم دیگران انقدر “شیرین” میشوی !


اونوقت دلم طاقت نداره...
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
تموم نیمکت های پارک دو نفره س!!
بیخیال ما که تنهاییم رو چمن میشینیم...
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
تواضع بنویسید
خدا هست…
خدا هست…
تقديم به همه…
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
به خدا حسرت دیروز عذاب است ; مردم شهر به هوشید…؟
هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست
روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست
نه یکبار و نه ده بار که صد بار
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
اینم یک انرژی مثبت دوست عزيز
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت…نخور
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
می آید
می رود
می آید
می رود
می بینی؟خیالت هم خیال بازی دارد؛با من
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
هراس.....
بی تو....
ماندنم...
ادامه..
دارد.
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
کاش در کودکی می ماندیم
جایی که تنها تلخی زندگیمان شربت.
تب بر مان بود. ....!!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
هرچند....
"شما" کلمه محترمی هست....
اما.....
"تو" شدن لیاقت میخواهد.....
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
بیشتر از حقم آزارم داد...!!!

شاید بخاطر این بود که....

بیشتر از حقش دوستش داشتم...!!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
دلی را كه شكستی...

گچ چاره نكرد....

گل گرفتمش....
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
که حاشا تقه ای بر در نخورده، که آیا زنده ایم یا جان سپرده!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ
ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛
ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ ,,
ﺩﺭ ﺣــﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺟـُــﻔﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔـﻔـﺘــﯿـــﻢ!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
خواب خوابم بابایی ....
حالم خرابه بابایی
عمه دلش خوش باشه که رقیه خوابه بابایی ....
مگه میشه آخه ! من لالایی میخوام بابایی ....
اینم بهونست که بگم : بابایی میخوام بابایی
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
خسته ام! نه ازخودم ازکسی که مراغرقه خودش کردامانجاتم نداد...!!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
ز فراقت میسوزم همه شب در تنهایی...
به امیدی بنشستم که تو شاید باز آیی..!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
"انشاءالله هر جا که میری، یه نفر مثل خودت سر راهت باشه".

این متن فوق العادس.....

این جمله میتونه زیباترین دعای خیر و یا بد ترین نفرین ممکن باشد!!!
بنگر که برای تو ، دعاست ........یا .........نفرین...........!!!!!!
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
ﺑﺎﺭﺍﻟﻬﺎ...
ﺩﺭﻫﯿﺎﻫﻮﻱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﭼﻪ ﺩﻭﯾﺪﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ...
ﭼﻪ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﭙﯿﺪﻱ ﻣﻮﯾﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ، ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﻗﺼﻪ ﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮﺩ...
ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ، ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ...
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
هی تو....
نميدانم نامت را چه بگذارم...مخاطب خاص...تمام زندگی...دلیل نفس کشیدنم...یا تنها عشقم...به هر نامی که باشی...
بدان ...آرام....برایت جان میدهم...وقتی تو نباشی...
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶
همه درد من از این است که در ماه رمضان مأموران دنبال روزه خوار می گردند که اورا مجازات کنند ولی در تمام طول سال کسی نیست که سراغی از گرسنه ای بگیرد که لقمه نانی به او دهد ..... افسوس....
۵۸۷
۷۳ ۱۶۴ ۳۰۳ ۶