ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

زن گفت: شوهر عزیزم کجایی؟
مرد گفت: چه کار داری؟
زن گفت: کار خاصی ندارم!من فقط 5 دقیقه میرم خونه ی همسایه تا باهم صحبت کنبم.فقط تو هر نیم ساعت یک سری به غذا بزن!
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
ﻣﯿﮕﻦ ﺗﻮ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ p ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ اینترنته...

.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻌﺪ 3 ﻣﺎﻩ ﭼﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ
ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ﻃﺮﻑ اسمش اصغره..!
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭼﻪ اتفـاقـی داره میفتـه ؟؟!
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.....
...
...

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﯾﻪ ﻧﯿﺴـﺎﻥِ ﺁﺑﯽ ﺩﯾﺪﻡ
ﺩﺍﺷﺖ راهنمـا میزد !! :|||
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
الاغ گفت :علف آبی است. گرگ گفت نه سبزه . رفتند پیش سلطان جنگل یعنی شیر و ماجرای اختلاف را گفتند....
شیر گفت گرگ را زندانی کنید . گرگ گفت :مگه علف سبز نیست؟ شیر گفت: سبزه ولی دلیل زندان تو بحث کردنت با الاغه!!!
( چه درس بزرگی )
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
ﺧﺪﺍﻳﺎ! ﻣﻴﺸﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ
ﻧﺸﻢ؟ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻇﻬﺮ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻢ :|
ﭼﯿﻪ ? ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﯿﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ؟ :|
ﻣﮕﻪ ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺩﻡ
واقعا
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
مورد داشتیم که دختره گفته دوست دارم یه فرش پونصد شونه بگیرم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. بعد هرشب سرمو بذارم رو یکی از شونه هاش
نخند شوهر نیست میفهمی؟
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
خدایا نمیشه پشه ام مثل مورچه بره کار کنه
خسته شهیه گوشه بره بکپه تا صبح . . .
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
برای پرش های بلند،گاهی نیاز است چند گامی عقب برویم
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
باهرچه عشق/نام تورا می توان نوشت
باهرچه رود/راه تورا می توان سرود
بیم از حصارنیست/که هرقفل کهنه را
بادست های روشن تو/می توان گشود
محمد رضا عبدالملکیان
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
مدیر بهتر است مورد احترام باشد تا مورد پسند
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را نیز بسوزاند
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
بدانید،شر با شر خاموش نمیشود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو مینشاند و آتش را آب
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
زمانی که فکر میکنی دنیا به تو پشت کرده است ، کمی فکر کن ! شاید تو پشت دنیا ایستاده ای.
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
این روزها باد می وزد ، میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی،هم آسیاب بادی،تصمیم با تو است
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
برای بلند شدن باید خم شد!واگر گاهی مشکلات تو را خم کرد ؛بدان آغاز ایستادن است
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
وقتی به گل نگاه میکنید خار گل را نمی بینید!پس وقتی مثبت است چرا به منفی فکر کنیم.
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جاهست.به جای آن که جای دیگران را بگیرید سعی کنید جای خود را بیابید
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
اشتباهایتان را جا به جا نکنید،درعوض آنهارازیر پایتان قرارداده و برای ردشدن از آنها استفاده کنید
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
یارو شب تو اتوبوس هى از صندلى 8 بلند ميشه ميره صندلى 14 باز بر ميگرده سر جاش!
يكى بهش ميگه چه مرگته بخواب ديگه! يارو ميگه لعنت به كسى كه گفت دوتا صندلى بگير شب راحت بخوابى...!
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
اگر زنت روزی ازت پرسید منو چندتا دوست داری ؟؟!!!
بگو :
.
.
اندازه یک کیلو خاکشیر !!!!
اینها بیکارن میرن میشمارن. چند روزی آرامش داری....باور كن من امتحان كردم الان سه روزه داره ميشمره تازه شده50 گرم
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
واکنش بقیه وقتی یه معلول از رو ویلچر میوفته پایین:
آمریکا:اوه خدای من ..
آلمان:یا مریم مقدس ..
ایران:
.
.
اووووه اوووووه پدرش دراومد!
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .
ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﻮﻫﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰحيف نون ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺪﺍﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮔﻔﺖ : ﺯن ﻣن اﺯ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺟﺎ ﻣونده بود !!
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
خورشید فقط به گیاهی که سر از خاک بیرون آورده باشه نور می تابونه
پس................
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵