ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

قصدم نشستن بود اما کنارت نه چشم انتظارت قصدم شکستن غرورم بود اما در آغوشت نه زیر پایت قصدم زندگی بود با تو نه با خاطره هایت
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
پر نقش تر از فرش دلم بافتنی نیست از بس که گره زد به گره حوصله ها را
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
درخت خاطره هاریشه اش در عمر آدمی است تا نفس هست خاطره هم هست
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
برای من همین خوبه بگیرم رد دنیاتو ببینم هر کجا می رم از اونجا رد شدم با تو
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
کوچه های بن بست همان خیابانهای غمگینی هستند که از رسیدن به تو ما یوس هستند
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
حافظه ی ادم های غمگین قویست می دانند کجایی انروز مرده اند
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
وقتی حصار غربت من تنگ می شود هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می شود از بس فرار کرده ام از خویش خویشتن گاهی دلم برای خودم تنگ می شود
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
لحظه ها تنها مهاجرانی هستند که هرگز باز نمی گردند ......هرگز
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
چی بگم وقتی قناری تو بهار هم نمیخونه
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
زندگی یعنی دشواری
دشواری یعنی تنهایی
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
اشـــتباهــم مــرگبار بــود . . . !!!


ازبهشــــت ِ تنهایـی ِ خـــــــودم گریختــــــم

و بــه جهـــنم تـــو

پناه آوردم . . . !
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
صبرت که تمام شد نرو،،،،،،

منتظر بمان ،،،

شاید قشنگترین احساس از آن لحظه باشد،،،،
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی
دوسـت دارم خــودم باشــم !!
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
آدم‌ها از دور بهترند، گاهی باید فاصله را حفظ کنی
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
گاهی خود خدا هم میخواهد

پادر میانی کند

اما از دست او هم

کاری بر نمی آید…!
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
تمام زنگی ام " نخ کش " شد
دلم به جایی گیر کرد که نباید گیر میکرد .
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
من در این تاریکی فکر یک برّه روشن هستم که بیاید علف خستگی ام را بچرد
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
کاش
به اندازه پیامک یاب دوستم داشتی
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
ببخشید خیلی غمگینم
دل به آخر کوچه بن بست داده بودم
تباه شدم هیچ شدم پوچ شدم
اما ..... خیلی دیره ..... خیلی
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
من مسافرکش نبودم
اما هر کی به من رسید مسافر بود .
موندنی نبود
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
تو به اندازه تنهایی من خوشبختی
من به اندازه زیبایی تو غمگینم...
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
دوسش داشتم
دوسم نداشت
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
دلم فقط ی نفر و میخواد
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
خیلی تنهام
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷
بیا کجا نشسته ای ؟
نشان بده تو راه را
که من دوباره گم شدم
در این مسیر راه راه
۱٬۳۰۱
۵۱۹ ۸۵۰ ۵۹ ۱٬۱۳۷