ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

22بهمن پیشاپیش مبارک
این روزای قشنگ رو قدر بدونیم....
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
ای که دلم برای تو
برای روی ماه تو
برای چشمون ونگات
برای ساز خنده هات
برای گرمی دستات برای سردی شبات...تنگ شده
الکی مثلا فاز شعر گرفتم
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
دوستان
پنجشنبه عروسی منه ..همتون دعوتید

الکی مثلا من خل شدم شوهرکردم
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
عشق یعنی :یکی
بود
یکی نبود...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
عمری هم که فرشته باشی
کافیه ازت یه اشتباه سربزنه
ازتویک
ابلیس میسازند...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
وقتی صدایم میکند
عاشق اسمم میشووووم...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
مچاله نکن...
خط بزن
بشکن....
ارث بابات که نیست دل تنهای منه...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
مهم نیست که رفتی...
مهم
اینکه دیگه برنگردی...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
یعنی انتظار داشتن از بعضیا
حکایت شرط بستن رو خر توی مسابقه
اسب دوانیه...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
برای کشتی های بی حرکت
موج ها
تصمیم میگیرند...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
بسلامتی اون دختری که دست عشقشو تو دست یک دختر دیگه دید..همون موقعه داد زد آهای غریبع مواظب عشقم باش.
پسره همون موقع اونو با دست به یارجدیدش نشون دادوگفت:میشناسیش دیونه است...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
خدایا اگه یروز فراموش کردم خدای بزرگی دارم تو
فراموش نکن
بنده خیلیییی کوچیکییی داری...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
آنقدر به خوابهایم سرک نکش ...
مراکه میشناسی
زود وابسته میشوم...
شاید یک شب تصمیم گرفتم واسه همیشه
بخوابم...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
بعداز مرگم جنازه ام را
بسوزانید
میخواهم حسرت سر خاک آمدنم به دل خیلی ها بماند...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
دیگه به کسی نمیگم دوست دارم
آخه دوست دارمهایم
صدای
خداحافظ میدهد...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
تلخ است فراموش کردن کسی که بآو همه چیز شیرین
میشد....
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
به سلامتی بعضیا که
دستشون رو میشه
اما روشون کم نمیشه....
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
خیال کردی رفتی وتمام؟بریدی وخلاص...
من هرگز کوتاه نمیایم...میبینی؟
تا ابد دهانت از شعرهای عاشقانه ام سرویس است
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
قهوه چی روی میزش این چنین نوشت:
اینجا دلتنگی تلخ تر از قهوه است...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
هنوزم باورنمیشه..
قراره اونی رو که دوسال میخواستمو باید دیگه نخوام
..اخه خدایا قربونت برم اگه قرار بود مال هم نباشیم ..چرا عاشقش شدم..
زمانی که میدونستی ما مال هم نیستیم..
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
دل میبندیم به یک حباب
بعد
دل دل میکنیم
نترکه...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
میسپارمت به همانی که تورابه جان من انداخت...؟!
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
فک میکردم بهم خیانت کردی...ولی وقتی طرفتو دیدن ...فهمیدم جنایت کردی اونم به خودت...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
چه کسی میگوید من واو تفاوهم نداشتیم...
من عاشق او بودم..
او
عاشق
او...
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸
دوستت دارم ولی نمیخوام باهات باشم...
امیدوارم توهم از عشقت
اینو بشنویی
۱۵۵
۴۶ ۵۵۴ ۵۴ ۲۸