ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

دختره تو گوگل سرچ كرده؛ راهاى ازدواج با سعید معروف!!

گوگل يه نگاهى بش انداخته گفته ؛

تو همونى نبودى ك دیروز همينو واسه احسان علیخانی سرچ مى كردى؟

برو از خدا بترس
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
شباهت مردا با ایرانسل:
خیلی ارزونن
زیاد اعتبار ندارن
دل خوش کنن
در مواقع ضروری در دسترس نیستن
کلاستو میارن پایین
از هیچی بهترن.
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ روزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺷﭙﺰی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻪ و ﭼﻨﺪ
ﺗﺎ دﻓﺘﺮ ﻫﻢ ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻪ و آﺧﺮش ﻫﻤﻮن ﮐﻮﮐﻮﺳﺒﺰی ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮش درست کنه!
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
وقتی چای نبات هم افاقه نکرد
مادرم هم فهمید
که من "دلم"درد می کند
نه دلم...!
نخواه فراموشت کنم!
آخر کدام درخت
در کدام اردیبهشت
خانه تکانی کرده است؟
دیوانه
من تازه عاشقت شده ام...!!!
۳۲۹
۵۲ ۷۲۰ ۱۶ ۱
ﺍﮔــــﻪ ﯾﻪ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﺭﻭ ..
ﺑﻪ ﻭﻗﺘﺶ ﺗــــــﻤﻮﻡ ﻧﮑﻨﯽ ﻭ
ﻫﯽ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺭﻭ ﺟﮕﺮ ﺑﺬﺍﺭﯼ ﻭ
ﻫﻤـــــﺶ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ... !!
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎﯼ
ﻃﺮﻓﺖ ﺭﻭ ﺗﺤــــــــﻤﻞ ﮐﻨﯽ ...
ﺑﺰﺭﮔﺘــــــــﺮﯼﻥ ﺧــــــﯿﺎﻧﺖ ﺭﻭ
ﺑﻪ ﺧــــــﻮﺩکردی...!!!
۳۲۹
۵۲ ۷۲۰ ۱۶ ۱
فدای زهر آن عقرب که یکجا میکند جان را ...
نه آن یاری که با حرفش بسوزاند همه پیمان...!!!
۳۲۹
۵۲ ۷۲۰ ۱۶ ۱
تو رادیو پرسید که :
شما برای حفظ امنیت توی فضای مجازی چیکار میکنید ؟
.
.
یه پسره زنگ زد گف:
من توی فضای مجازی سعی میکنم اصلا به اینترنت وصل نشم!!!!
خدایاااا الهی العفو .
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯿﻔﻬﻤﻦ ......
.
.
دختره ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ : ﺧﻂ ﺍﺳﺘﻮﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯾﻪ ﯾﺎ ﺩﺍﺋﻤﯽ ؟
۳۲۷
۴۸ ۳۵۸ ۶۴ ۵
شرایط خوشگل شدن دخترا: به نام خدا هیچ شرایطی لازم نیست هَمشون خوشگلن و من الله توفیق...!!!
۳۲۹
۵۲ ۷۲۰ ۱۶ ۱
از دختره پرسیدم که تو چه سالی به دنیا اومدین؟ بهم گفت: 70 ازش پرسیدم: چه ماهی؟ گفت: خیلی ممنون مرسی تو هم خیلی ماهی ! بعضیاشون واقعا دچار توهم توطئه اند ها...!!!
۳۲۹
۵۲ ۷۲۰ ۱۶ ۱
ﺍﻣﺮﻭﺯ دوس دخدرم ﺍﺯﻡ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ: ﻧﻪ ﻧﺒﺮﺩﻡ ﻫﻨﻮﺯ. ﭼﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ Root ﺑﺸﻪ! ﯾﻬﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯼ ﮔﻔﺖ: ﺧﺐ ﺑﺪﻩ ﯾﮑﯽ ﺑﺒﺮﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺸﻪ! ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...
۳۲۹
۵۲ ۷۲۰ ۱۶ ۱
زندگیم خاصه چون خدا خواسه
۳٬۴۴۲
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۷
ﺣﺎﻻﺷﻤﺎﻫﺎﻫﯽ ﻋﮑﺲ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﻮﺯﻡ��
.
.
.
.
.
.
.
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﻋﮑﺲ ﻋﺮﻭﺳﯿﻤﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﯿﻪ ^_^
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
تو کوچه راه میرفتم یه خانمه با ماشین رفت تو چاله آب پاشید همه صورتم و لباسام خیس شد، وایساده میگه وای خیس شدید ؟گفتم: نه دیدم یه خانم محترمی مثل شما رانندگی یاد گرفته...اینا اشک شوقه!
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
پسره پست گذاشته : اونایی ک روزن قبول حق
دختره هم کامنت گذاشته اونایی ک شبن چی؟؟؟؟؟پسره کلا از دنیای مجازی خدافظی کرد
۳۲۷
۴۸ ۳۵۸ ۶۴ ۵
.دختره سوار الاغ شده و عکس انداخته
بعد زیرش نوشته اون بالایی منم...!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
من دیگه چیزی نمیگم خودتون قضاوت کنید..!
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
✍ ۅقتـے کسـے انــــدازَٺ نـيـســــــٺ....

دَســــــٺ بــہ انـدازہ ۍ خـــــۅدٺ نـــــزن…
۱۹۱
۲۰۱ ۲۵ ۱ ۲۵
جل الخالق امروز یه خرمن ریش دیدم بهش یه ذره پسر چسبیده بود باهاش راه میرفت!!

.

.

.

.

.ب یاد روزایی ک کلیپسامونو مسخره میکردین
.دخترا پرچماااابالاااااا
۱۹۱
۲۰۱ ۲۵ ۱ ۲۵
الان داشتم توو خیابون میرفتم یهو یه پراید که رانندش دختر بود زد روو ترمز یهو زد کنار
وایسادم گفتم خانم مشکلی پیش اومده
گفت ن یادم رفت دنده چندم هستم میخوام از دنده یک شروع کنم.


بی صدا سینه بزن
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
همه با هم
.
.
.
روسیه تو بشکه
دنبال نون خشکه
۱۳
۱ ۱ ۰ ۰
بعضی ازاین پسرا هنگام کارکردن بادستگاه عابربانک همچین قیافه میگیرن و لفت میدن که انگار دارن سایته بانک مرکزی امریکا رو هک میکنن
.
.
شارژ دوست دخترتو بخر برووووو باااااابااااا،کار داریم...
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
یکی از معجزات دخترا اینه که
یه جور مخ پسره رو میزنن که پسره فک میکنه خودش مخ زده!!!
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﮑﻪ
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺧﺎﻃــــــﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭن...
.
.
.
ﻭﻟﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﮔﯿﺮ ﻣﻨﻪ ... :|
نکنین با خودتون اینجوری!!
به خدا راضی نیستم :|
من یه دونم اونم واسه نمونم..
۳۳۲
۴۹ ۱۳۶ ۲ ۱۳
چه عجب بلاخره مامانم به لیوان شکستنم چیزی نگفت!!!!!!گفت عیب نداره حتما حواست نبوده .
منم که کنجاکاو.رفتم تحقیق کردم فهمیدم
.
.
.
.
.
.
.
.
این لیوان رو عمه قبلا هدیه اورده !!!!
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
سه جمله ای که احساس زنان را متحول میکند!

1) دوستت دارم.
2)ریختم به حسابت
3) چقد لاغر شدیمیگن این آخری کشته هم داشته!
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶