ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ضرب المثل داریم که میگه :

والیبال نزد ایرانیان است و پس....
۱۹
۳ ۲۳ ۳۰ ۰
اگر می خواهی بدانی که چه خواهی شد بنگر که چه می کنی
۳٬۴۴۲
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۷
کسی که در گفتار زبانش دراز باشد در کردار دستش شکسته است.
۳٬۴۴۲
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۷
یه مثل ترکی هست میگه:لپنی دیم دووونی دی,دوننی دیم بویونی دی,فارسیش میشه،لپه رو نگو برنج رو بگو،دیروز رو نگو امروز رو بگو
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
شتر را گفتند : چرا گردنت کجه ؟ گفت : کجام راسته !
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
یه ضرب المثل هم هست که میگه :

به هم نپریم ، باهم بپریم .
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
حتی میمونها هم گاهی از درخت می افتند ...

ضرب المثل ژاپنی
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
يكي ميمرد ز درد بينوايي - يكي ميگفت خانوم زردك ميخواهي ؟!
۴۷
۱۴۶ ۲ ۰ ۱۵
شپش توي جيبش سه قاب بازي ميكنه !
۴۷
۱۴۶ ۲ ۰ ۱۵
پسر زائيدم براي رندان، دختر زائيدم براي مردان، موندم سفيل و سرگردان !
۴۷
۱۴۶ ۲ ۰ ۱۵
به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد !
۴۷
۱۴۶ ۲ ۰ ۱۵
به كچله گفتند : چرا زلف نميزاري ؟ گفت : من از اين قرتي گيريها خوشم نمياد !
۴۷
۱۴۶ ۲ ۰ ۱۵
تا سر نجنبه دم نمیجنبه
ضربالمثل برای اینکه باید از بالا کار شروع بشه
۲ ۰ ۰ ۰
ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﺩﻳﻢ ﻧﻮﻥ ﮔﻨﺪﻡ، ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺍﻭﻻﺩ، ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺍﺳﺖ
ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻭﻻﺩ، ﻣﻐﺰ ﺑﺎﺩﺍﻡ.
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
ﺁﺗﺶ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ، ﺧﺸﻚ ﻭ ﺗﺮ ﻣﻴﺴﻮﺯﺩ
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
هنگام خشم اگر درنگ پيشه كنيد، از صدها روز اندوه خوردن رسته ايد.
(ضرب المثل چيني)
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
برنج سرد را مي توان خورد، چاي سرد را مي توان نوشيد، اما نگاه سرد را نمي توان تاب آورد.
(ضرب المثل چيني)
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
هنگام ازدواج بيشتر با گوشهايت مشورت کن تا با چشمهايت.
(ضرب المثل آلماني)
۱۰۲
۲۴۴ ۱۹ ۱۱ ۳۷
اگر در دنیا فقط یک زن بد وجود باشد همه ی مردها تصور می کنند زن آنهاست.
۱٬۲۶۵
۵۷۷ ۶۹۸ ۷۱ ۱٬۲۵۹
خانه ات را برای ترساندن موش ، آتش نزن . . .
(مثل فرانسوی)
۱٬۲۶۵
۵۷۷ ۶۹۸ ۷۱ ۱٬۲۵۹
ضرب المثل مکزیکی میگه :بجز خودت و اسبت به کس دیگه ای اعتماد نکن!! منم بجز خودم و خودت به کس دیگه ای اعتماد ندارم
۳۴
۱۸ ۲۵ ۱ ۲۰