ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

نام خلیج فارس از اینجا نمیرود
تا ایستادگی را یاد جهان دهد
از صبح تا غروب که مهمان نوازیت
بر شانه های خسته خورشید، جان دهد
روز ملی خلیج فارس مبارک
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
با دنیا مدارا من
ای فرزند! با دنیا مدارا کن و حوادث روزگار را به خونسردی و سنگینی بپذیرف تا بر مراد خویش پیروز شوی.
" از وصیت های مولا علی (ع) به امام حسن (ع) "
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
نومید مباش
زیرا آفریدگار جهان مصلحت همه را از همه بهتر می داند.
صبر کن و در بلیات بردبار و آهنین پیکر باش
" از وصیت های مولا علی (ع) به امام حسن (ع) "
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
مطمئن ترین اصل در طول زندگی

خود سازیست نه اصلاح دیگران
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
زندگی یک بوم نقاشی است که در ان از پاک کن خبری نیست
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم که روش زندگی را به من تعلیم دهد.
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
کسی که دیگران را می شناسد، خردمند است؛

کسی که خود را می شناسد، نورانی و خدایی است…
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
اگر خدا مرا جور دیگری می خواست، جور دیگری خلق می کرد.

انجام کارهایی که دوست داریم زندگی را متبرک نمی کند، بلکه دوست داشتن کارهایی که باید انجام دهیم آن را متبرک می کند.

رفتار یک انسان، آینه ای است که او چهرۀ خود را در آن نشان می دهد.
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
باید روح خود را بشناسید… زیرا بدون روحتان نمی توانید حقیقت را بشناسید

فقط در آرامش و صلح می توانید حقیقت را دریابید
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
آیا دین غیر از عشق ورزی می باشد؟
حسد آتشی است که چون زبانه زند، ایمان رامانند هیزم خشک خاکستر کند.
تجربه تاریخ، انقضاء ندارد.
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
صبوری با خانواده عشق است،
صبوری با دیگران احترام است،
صبوری با خود اعتماد به نفس است و
صبوری در راه خدا، ایمان است.
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
دو چیز را همیشه از یاد ببر؛
– به کسی خوبی کردی
– کسی به تو بدی کرد.
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
از بودا پرسیدند، از این همه مراقبه چه بدست آوردی؟
جواب داد: “هیچ!”
اما بعضی چیزها را از دست دادم: خشم، نگرانی و اضطراب، افسردگی، احساس عدم امنیت و ترس از پیری و مرگ.
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
از سه راه خرد آموخته می شود؛
از طریق اندیشه که اصیل ترین راه است؛
از طریق تقلید که راحتترین راه است؛
و از طریق تجربه که تلخ ترین است.
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
میان آرزوی تو ومعجزه خداوند، دیواری است به نام اعتماد. پس اگر دوست داری به آرزویت برسی با تمام وجود به او اعتماد کن. هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد. ای کاش ایمانی از جنس کودکانه داشته باشیم.
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
شجاعت یعنی بترس،بلرز،ولی یک قدم بردار
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
عشق تنها مرضی است که بیمار از ان لذت میبرد
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
عشق حقیقی یعنی پرداختن به روح و عشق مجازی یعنی پرداختن به جسم
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
وقتی با یک انگشت بسوی کسی اشاره میکنید و او را مورد انتقاد قرار می دهید،خوب نگاه کنید سه انگشت دیکر بسوی خودتان است
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
یادت باشد :انچه در دیگران می بینی،در خود نیز داری.
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
یکبار بیشتر زندگی نمی کنی،اما اگر همین یکبار را به درستی زندگی کنی کافیست
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
مشکل بسیاری از مردم این است که انان پشتیبانی عالم غیب را در خود در نیافته اند
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد ،باهر چگونه ای خواهد ساخت.
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
قانون این است که به فردا می چسبیم ،به دیروز می چسبیم ،اما به امروز نمی چسبیم
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
هرگز موانع را عظیم ندانید؛باخود بگویید خداوند عظیم تر است یا این مشکل
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵