ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

تو زندگيت واسه کسى بسوز که براى خاموش کردنت با اشک تلاش کنه!
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
تو را من "تو" کردم، پس اینقدر برایم "شما" "شما" نکن، وگرنه تو همان "او"ی دیروزی
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
نشانه یک انسان زیبا این است که همیشه زیبا یی دیگران را میبیند
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
یکی قشنگیه منظره را میبندد و یکی کثیفی پنجره را.این تویی که تصمیم میگیری چه چیزی ببینی.امیدوارم همیشه قشنگ ترین منظره را ببینی حتی از پشت پنجره کثیف.
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
خندیدن یک نوع نیایش است....اگربتوانی بخندی وبخندانی آموخته ای که چگونه نیایش کنی...
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
قربان دل تنگ.حسین.آیا کسی هست مرا یاری کند،آه که چه سخت دل تنگ شد.
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
این روز ها امیدوار ها کم پیدا شدند نکند با بیتفاوتی آنها را چال کرده اید؟
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
دوست داشتن دیدن زیبایی همدیگر است. وقتی نتوانستی در دلش خودت را زیبا ببینی بهتر که دلش را رها کنی، آیینه زنگار گرفته را رها میکنند.چون خوب نشان نمیدهد
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
برای من در گوشم زمزمه. کن ساکت باشی شناخته نخواهی شد چرا که علم غیب ندارم
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
منو تنها تو با چشم واقعی دیدی .
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
عطر واقعی چای غذا و هرچیز خوردنی با عطر تو واقعی میشه تبلیغات برای یک عاشق معنا ندارد
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
وقتی چند بار تماس میگیری جواب نمیگیری بهتره بفهمی طرف قصد پیچوندنت رو داره گفتم تا سیریش نشی.
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
جهت پخش زنده ی دلبستگی ام به قلب بیقرارت چشم را برقرار کن
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
برای سلامتی چای بنوشید،حتی به بهانه ی یک چای همدیگر را دریابید با یک چای مهمانی را قصد رفتن دارد لب دوز کنید! تا بیشتر بماند...
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
حتی نوازش ها هم چند شاخه دارند نوازش از روی ترحم.نوازش برای خار کردن. نوازش برای سواستفاده،. به سلامتی کسی که همه این نوازش ها رو واسه رسیدن به خدا تحمل میکنه و دم نمی زنه.
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
عاشق شدن آسان است عشق را تازه و سرزنده نگه داشتن هنر میخواهد
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
شناخت هر انسان جز به محبت میسر نیست!
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
همه ی انسان ها منحصر به فرد هستند. شناخت هر انسان کشف یک راز نهفته در جهان است.
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
میگویند زمین آینده ی خوبی ندارد، هیچ چیز آینده ی خوبی ندارد بی ایمان به خدا
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
محبت آمیز ترین جمله ی دنیا اینه که به زنت بگی میخوام هیچ کس جز من صورتت رو نبینه
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
جدا شدی؟ دور موندی؟ قدرشو ندونستی؟حقته بیشتر از اینها حقته باید این ها رو بفهمی تا بفهمی وقتی خدات میگه به این خوشه نزدیک نشو یا دور باش یعنی چه!
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
دنبال چی میگردی؟ توسیب جهالت وبخل وحسد گاز زده ای حالا بشین از درد دنیا بخند بخند تا شاید از چشم هایت اشکی خونین بریزی،
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
خدا بهترین عادل است وخلف وعده نمی کند روز حساب نزدیک است عذاب خدا در انتظار کسانی است که در خواب غفلت گرفتارند
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
حساب مردم به آنها نزدیک شده در حالی که در غفلت اند و روی گردانند،
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳
آیا آنها میپندارند دنیا جای بازیست؟ برای آنان عذابی دردناک فرو فرستیم قطعا!
۸۳
۴۵ ۱ ۰ ۳