ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

"|بــــــــــــــرق| "میــــــ زنیم ... چـــــون... "|المآس|" یــــــــم
۴
۶ ۱ ۰ ۳
عزیــزتریــטּ آدما مثل پازلטּ نهـ جاشوטּ پـر میــشهـ نهـ اگهـ نباشن چیــزیـ جاشونو میــگیــرهــ ....
۴
۶ ۱ ۰ ۳
میتــرســم… کَسـی بــوی ِ تنَـت را بگیــرَد...نَغمــهِ دلَـت را بِشنــود و ... تُـو خــو بگیــری بهِ مـــآنـدنـش!!!♥
۴
۶ ۱ ۰ ۳
{בُخــترآ} مثـل {پسـرآ} نیستـלּ ... وقتـــے {בلـشـوלּ } میگــیره {سیـگآر} نمیـکشـלּ ... {בآב} نمیـزنــלּ ... {وسـآیل} نمـیـشکـونـלּ ... בخـترآ وقتـــے {בلشــوלּ } میگـیـره شـروع میــکنـלּ بـــہ {کـوتـآه کــردלּ } ...! کـوتـآه کــردלּِ {مــوهــآ} {نــآخــونا} ... و {احــسآسـآتــ } ...
۴
۶ ۱ ۰ ۳
تڪیـﮧ گـآهَم بآش !
میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ تـو هـَم حـِس کنـی .. ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב בست هآیِمـآن تـآ این اَنـدآزه بِہم می آینـב ...
۴
۶ ۱ ۰ ۳
گــــــآهے بایـــב نبــــآشے ...
تـا بـــفـهمے نبـפּבنت פּاωـﮧ ڪے مهمـﮧ
اפּنـפּقتـﮧ ڪـﮧ میفهمے بایـב همیشـﮧ با ڪے بــــآشے ...
۴
۶ ۱ ۰ ۳