ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

به بعضی ها باید گفت من چشم میذارم تو هم پنهان کاری هات رو نبینم
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
دلت که میگیرد حتی گوش دادان آهنگ بندری شاد هم اشکت را در نیآورد
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
در این کوچه های بی کسی من مانده ام با دلواپسی
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
خدایا هرکی بخواد از پشت خنجر بزنه تو نذار
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
ای کاش آنقدر مرد بودی روی حرفاهایت میماندی چه ساده تنهام گذاشتی
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
الهی ای فلک چرخت نگردد که چرخت آرزوهایم بهم زد
حالا دلت خنک شد؟
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
در این دنیای رنگارنگ چه آسان اعتماد کردم و چه ساده گول خودم عجب دنیای خاک برسری شده
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
میدونی خیلی با گذشت شدی که از من هم گذشتی
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
کاش زمان به عقب بر میگشت تا نه خودت بودی نه خیالت
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
باز باران با ترانه میزند بر پنجره اتاقم یادم آید روز بارانی که دستم تو دستت بود با دو پای عاشقانه میپریدیم از لب جو یادش بخیر حالا فقط خیالت با منه
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
عجب بازی هایی تقدیر سر ما آورد او که میخواست جدا کند پس چرا آشنا کرد ؟
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰
خدایا آنقدر از دستت غمگینم که چرا با من چنین کردی ؟؟؟؟
۲
۱۲ ۰ ۰ ۰