ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

سکوت کن،بگذار بغضهایت سربسته بماند گاهی سبک نشوی سنگین تری
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
سکوت کن،بگذار بغضهایت سربسته بماند گاهی سبک نشوی سنگین تری
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
دلم گرم خداوندیست
که بادستان من گندم برای یاکریم خانه میریزد...
چه بخشنده خدای عاشقی دارم
که میخواند مرا باانکه میداند گناه کارم
بدون لطف اون تنهای تنهایم
برایت من خدا را ارزو دارم!
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
ای مفتی یه شهر از تو بیدار تریم
بااین همه مستی زتو هشیارتریم
تو خون کسان مینوشیو ما خون رزان
انصاف بده کدام خون خوار تریم
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
بزن باران که دین رودام کردند
شکارخلق وصید دام کردند
بزن باران خدابازیچه ای شد
که باان کسب شهرت ونام کردند
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
باران همیشه حادثه ای شاعرانه نیست...
ازما که سقفمان اسمان است بپرس...!
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﻨﻮﺯﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺮﺧﺖ,ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ,ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺖ,ﻓﻘﻂ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﺪ
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻋﺮﻭﺳﮏ
ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺯﺍﺭ ﺯﺍﺭ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ
ﺍﻣﺎ ... ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
یکی هست توقلبم که هرشب واسه اون مینویسم واون خوابه!
دیگه نیستم که واسش بنویسم،نه اون هست نه من که رویاهام دیگه خوابه
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
ایستاده بمیرید بهترازان است که روی زانوهایتان زندگی کنید…!
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮎ ﻓﺎﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭼﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻡ ! ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ، ﻓﺮﺩﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻝ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ …
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
. ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ, ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ, ﺳﻔﺮﯼ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ, ﺳﻔﺮﯼ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺾ, ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻟﺮﺯﯾﺪﯼ, ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪﯼ, ﻓﻘﻂ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮ: ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ..
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
افلاطون راگفتند:چرا هرگزغمگین نمیشوی؟گفت:دل به انچه نمی ماندنمی بندم!
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
گفتم: خواهرم حجابت؟گفت: دلم پاک است. گفتمش: مگر می شود پاکی هزاران نگاه را بدزدی و دلت پاک باشد؟!
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
آدمیزاد زنده اس تا شاهده مرگ آرزو هاش باشه...
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
دلم شکسته، دلم را نمی خری آقا؟
چشمانم بارانيست دلم را نميخري اقا؟
غرق خون دلم...ارامش نميدهي اقا؟؟
مرا به صحن بهشتت نمی بری آقا؟
اگر چه غرق گناهم ولی خبر دارم؛
تو آبروی کسی را نمی بری آقا ...

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا (ع)
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان.
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می پاشد و من پیچ و تاب میخورم و همه گمان میکنند که من میرقصم.
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
روزگاریست که شیطان فریاد می زند: آدم پیدا کنید! سجده خواهم کرد. *
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
به دردهم اگرخوردیم قشنگ است
به شانه بارهم بردیم قشنگ است
دراین دنیا که پایانش به مرگ است
برای هم اگر ماندیم قشنگ است
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
پشت یک هزارتومانی نوشته بود واسه ی همین پولی که دردست داری یکشب شوهرمعتادم مرابه دست صاحب خانه یمان سپرد!خدایا چقدرمیگیری شب اول قبربه جای اینکه توازام سوال کنی من یه چیزایی ازات بپرسم؟؟؟
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هرلحظه به دام دیگری پابستی
گفتاشیخا هرانچه گویی هستم
ایاتوچنان که مینمایی هستی؟؟؟
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
من ان گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی ابی
ولی باخفت وخاری پی شبنم نمیگردم!!
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷
بزن مطرب که امشب یارمن مستانه میرقصد
بت افسون گرم لب برلب پیمانه میرقصد
بده ساقی شراب اتشینم را
که امشب یارمن درخانه ی بیگانه میرقصد
۶۶
۴۲ ۹۶ ۱۱۹ ۷