ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺁﻧﻘﺪﺭ “ ﺑﺎﻭﺭﺕ ” ﺩﺍﺭﻡ
ﮐﻪ “ ﺍﮔﺮ ” ﺩﺭ “ ﮐﻮﯾﺮ ” ﺑﮕﻮﯾﯽ
“ ﺑﺎﺭﺍﻥ ” ﻫﺴﺖ
ﺑﻪ “ ﺣﺮﻣﺖ ” ﺻﺪﺍﯾﺖ
“ ﺧﯿﺲ ” ﻣﯽ ﺷﻮﻡ
۱۰ ۰ ۰ ۰
ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺻﺒﺢ
ﻧﻢ ﻧﻢ
ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ

ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﮐﻪ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﯾﺪﯼ
ﻭ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﺭﺍ ..
۱۰ ۰ ۰ ۰
ﺷﺐ ﻣﯽﺷﻮﺩ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻣﯽﺭﺳﻢ !
ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ . . .
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻝ ﺷﺪﻩ !
۱۰ ۰ ۰ ۰
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺳﻠﻔﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ
ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﺩ . . .
۱۰ ۰ ۰ ۰
ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻃﺮِ ﻫﻤﯿﻦ “ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ” ﻫﺎﯾﻢ
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎ …
۱۰ ۰ ۰ ۰
جایت خالی!
چقدر هوا
برای داشتن‌ات
خوب است…
۱۰ ۰ ۰ ۰
لطفا هی نپرس دلتنگی چه معنی دارد ؟

دلتنگی معنی ندارد ...

درد دارد
۱۰ ۰ ۰ ۰
دلم برايت تنگ شده !

مي خواهم آنقدر اشک بريزم

تا غبار فاصله از قلبم تميـــز شود .

ولي مي ترسم ...
۱۰ ۰ ۰ ۰
دلتنگى یعنى
روبروى دریا ایستاده باشى و
خاطره‌ی یک خیابان
خفه‌ات کند !
۱۰ ۰ ۰ ۰
آرام‌بخش‌ها
حافظه‌ام را پاک کرده‌اند !
اما دلم می‌گوید :
من کسی را بسیار دوست می‌داشتم !
۱۰ ۰ ۰ ۰