ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

امشب میخوام از خریتم بنویسم...

به نام خدا...
هنوز عاشقشم...

هه
‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌‌‌
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
رفـــیـــق!

‏اونـــــــے ڪـــــہ

⇦ زخــــــم ⇨میــــزنـــــہ و میــــــره

یـــــہ روز با یــــــــــہ⇦ زخــــــم

⇨برمیگرده
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
به سلامتـــي اوني که
مارو همينطور که هستيم ميخواد
وگرنه بهتر از مارو که همه ميخوان
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
۩پســـرے کھ درد داشتــ۩
۩خيلے حرف داشـــت۩
۩ولے يه صدا از درون ميگفت۩
۩هيس خفه شو مرد باش۩
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
‏هيچي مثل منتظر موندن سر پا نگهت نميداره و در عين حال هيچي مثل منتظر بودن از پا درت نمياره...
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
ديگہ عادتـ کردمـ بہ کسے عادت نکنمـ
قولاے الکے هيچکسو باور نکنمـ -
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
ســـلامتيہ اونـــايـــي ڪہ دهنشــون پـــر حــــرفہ...
ولـــي اونقد مودبن ڪہ با دهـن پــــر حـــرف نميـــزنن..
فقـــط سڪوت ميکنن
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
.️ اوج هـَمـــدَردے وآســـَـــــــم تــُــو مـَجــــــآزے ✘لآيڪــــــــ ـ✘ بـــــــُــــود !

️ تـــــو دُنبـــــآل چــــــــــے ميگــــَــــردے تــــُـــو ايـــــــن دُروغ بـــــــآزآر !
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
↫ببين نبــــــاشي هستن
↫لــــب رو لـــبم
↫دســـت تـــو دستم
↫نفس بـــہ نفسم
↫نترس سيــــــــگارم را ميگويم
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
حآجے بہ مَحض دوختَن دِل بہ کَسے

✍ بآيد آمآدہ کُنے خُودتو وآسہ بے کَسے !
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
✍مڹ زندگیـمو بازے کــردمـ

✍دیـگہ تو بازیــمـ ندهـ

✍با حــرفاتـ➰

‌‌‌‌
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
✍☜↺مـــَن اَز خــُـودَم اَرتـــِـشِ تَکــ نَفــــَرِه ساختـــَـم
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
مُتنَفّرمٰٰ اَزٰ خودَم
کِهٰٰ واسٰٰه چیٰٰزآیِ بیٰٰ اَرزِشٰٰ
اَشکٰ میریزَمٰٰ... :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
انگار یکـے به هـــوا گفتهــــ ،
♥دوستـــــ دارمــــــ♥
کهـــ یهـــــو ،
ســــــرد شــــــد... :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
- چـــرا ميلــرزے...؟؟!
يكـــم ســــردهـ ..
- هــوا ڪهــ خوبهــــ ...
رفتـــارشــو ميگــــم :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
-توكهـ ميدونے بهش نميرسے چرا تلاش ميكنے؟؟!

توكهـ ميدونے ميميرے چرا زندگے ميكنے..؟!!!
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
وقتایی که به عکسات یواشکی نگاه میکنم و
قربون صدقت میرم دلم برا خودم میسوزه :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
لعنتـــ بهـــ اون تایمـــے کهــ سیــن میکنهـــ
و دیگهـــ هیچـــے نمیگهــــ
و تو بایــد فک کنـــے یهــ چیزے بگــے
کهــ دوبـــاره بحـــث بــــاز شهــــ...! :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
مثلاً یهــو گذرتـــــ بخـــوره بـہ کوچهــ هایــے کهــ باهـــم خاطــــره داشتیـــــن
و
هجــوم خاطـرات بـہ بغـض گلوتـــــ ،
رحـــــم نکنــــن.. :))
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
شبــــا طولانــــے نیستــــــن.،
تــــو تنهـــــایـــــے...
بخـــــواب... :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
حَواسم بهت هَست کِهـ چِقد حَواست بهش هست :)
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
هیـچکس بـه یـادم نـیـسـت
همیـن که از دنیـا برم
زیـر عکـسم مینویسـن همیشـه بـه یـادتیم
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
دُنيايي كه بـخواي همه چيـُشـُو با گريه و التماس بيـاري
هــمون بمـيري بـهتره
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
ﺭﺍﺑـﻄﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐـُﻦ
ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﮐﺴـﯽ ﻧﺸــﻮ ..
ﺣﯿـﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﮐاﺭﯼ ﻧـﺪﺍﺭﻧـﺪ
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱
ببین وقتی با من بحث میکنی بعد بحث انتظار نداشته باش من بیام جلو...!! من برای بستن بند کفشم هم خم نمیشم پامو میارم بالا.
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱