ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﺼﯿﺤﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻣﻨﻢ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭼﺎﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎﺭﻩ ﺍﯼ؟ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﺎﯾﯿﻮ ﺑﻬﺶ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ! ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ۴ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺗﻮ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ...!!!
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
کبوتر لب تنگ ماهی نشست و گفت: سقف قفست شکسته، چرا فرار نميكنی؟ماهی با چشمهای قشنگش نگاهی به کبوتر کرد و معصومانه گفت: ریدم تو مخت...!!!
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
روزایِ سَختَمْ که تَمومْ شُدْ
میرَمْ میزَنَمْ رو شونه روزِگار،
میگَمْ تَحَمُل و حالْ کَردی مَشتی؟
هَمَشْ گُذَشتْ...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
دلتنگی...؟ حاضر √
غم...؟ حاضر √
درد...؟ حاضر √
تنهایی...؟ حاضر √
عشق...؟ غایب
بلندتر میخوانم، عشق...؟ غایب
باز هم نیامده؟؟؟!!!
غیبت هایش از حد مجاز چندیست که گذشته،
اخراجش میکنم. هم خودش و هم خاطراتش را...........
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
هـ ـر روز مــ ﮯ پـوشـانـَمـــ ـ دِلـتنگــ ــــــــــ ــﮯ
را بـآ بستـرـے از ڪلمـاتــــ ــ !
امـا بـاز کسـﮯ در دلمــ
" تــُـو "
را صـٍدا مـﮯ زنـد...!
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
خدایا به هیچکس اونقدر درد نده که...
آرامش خودشو توی مرگ ببینه...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
تنهایی یعنی:
انقدر بد ترکت کرده که روت نمیشه به هیچکس بگی که هنوزم دلتنگشی...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
تنهایی را ترجیح میدهم به
" تن هایی"
که فکرشان با دیگریست...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
من از زندگی کسی حذف شدم که برای داشتنش و بودنش، خیلیا رو از زندگیم حذف کردم...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
همیشه دو اصل را در زندگی خود به یاد داشته باشیم:
*جسارت در بیان عقیده
*جرأت در پذیرش اشتباه
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
اینقدر بدی زیاد شده، که اگه کسی بهمون بدی نکنه فکر میکنیم خوبی کرده در حقمون...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
گرگ ها رو دوست دارم...
مرگ رو قبول میکنن، اما هیچ وقت تن به قلاده نمیدن...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
روزی بودنم آرزو میشود! که من دیگر نیستم.
آن روز...
جای من خوب است و حال تو خراب...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
از شیشه باش و به همه بگو از سنگم...
مردم این زمانه همه به دنبال شکستنند...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
جایی که عقل تونست جلوی احساستو بگیره یعنی...
دل دیگه خسته است...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
به بعضیا باید بگی:
عزیزم حتی اگه "خدا" خودش بیاد پایین واسه تضمینت، یا شیطانو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت دیگه فایدن نداره...
"خراب شده تصویرت"
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
هیچکس بی کس نیست اما...
دمش گرم اونی که با "هرکس" نیست...!
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
اعتــــــماد
بـــــــــــــــــه
⇜آدمهای دنـــــــــــــــیا
نکـــــــــن!
بـــــــــــــــــــــــــــعضیـــــــــا
‌ ‌                        فقــــــط
خطْــــــــــــــــای
«دیــــــــــــــدن
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ . .♂♀
تو 1".ﻟﺤــــﻈﻪ."??
ﺑﺎ 1".ﺣــــﺮﮐﺖ."??
ﯾﺎ ".ً1ﺣــــــــــﺮﻑ."??
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ "ﻫﻤﯿـــــﺸﻪ"
ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺖ
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
بِ سَلامَـتیِ خـودِمـون
کِ آخَـرِش نَـفَـهمـیـدیـم ایـنـجایـی کِ هَـستـیـم " تَـــــقــدیـرِمـونِ" یا " تَـــقــصیـرِمـون" ...
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵
تـو مَـرامِـمـون خـــیانـَت نیسـت
رِفــیقامـون خــِـــیـلـے فروخـتـنـمون..↻ ּ

ولــ…ــے بـ×ــازَم⇩

تودوستیمون سیـاسَت  نیسـت!
۵۸
۲۱ ۱ ۰ ۵