ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

آقا امروز رفتم عطر بخرم دیدم فروشنده از یه کلیپس آویزان بود
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
مورد داشتیم دختره ساپورت واسش گشاد بوده
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
میگن فلانی بالاخونه راداده اجاره!؟
خب چیکار کنه بدبخت هزینه ها سنگینه سربه سرش نذارید گناه داره!
والا
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
لال از دنیا نری صلوات
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
ازدست دادن توبه قیمت یک زندگی تمام شد
بارفتن تو,تمام آسمان روی سرم خراب شد
تومیدانی باطنین قلب من چه کردی
ای دوست بروکه تمام آرزویم سراب شد
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
صد تار دلم شکست باساز غمت
صد تار دگر فدا از پا به سرت
ای دوست اگرشکست من میخواهی
بازا که شکست با ناز تنت
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
کنارم آمدی, اماچه سودی
به وقت غم کنار دل نبودی
دلم بین که دگر آرام گیرد
اگر مّردم نگویی که چه بودی
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
جدیدترین شعرحیف نون:
هی وی وی وی وی وی وی
ترجمه
شانه هایت رابرای گریه کردن دوست دارم...
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
آهای اونایی که تو بچگی لپ مارو میکشیدید و میگفتید عروس خودمی الان کدوم گوری هستید
هم اکنون نیازمند یاری سبزتان هستیم!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
چه برسرعشق آمد؟
که از افسانه هارسید
به صفحه ی حوادث روزنامه‌ها!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
ماهم ی زمانی مثل آدم داشتیم زندگی میکردیم تا اینکه ی از خدا بی خبری ازم پرسید واقعا تو پیامک یاب عضو نیستی
خدا ازش نگذره...
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
بزی که من به دهنش شیرین نمیام...
بزه!!! بز...
امیدوارم از گشنگی بمیره
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
آقا پسری که دماغتو جراحی کردی
لنزگذاشتی
ابروهاتو ورداشتی
ناز شدی
من یه ساپورت اضافه دارم میخوایش!!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
دقت کردی هروقت عشقت تنهات میذاره ومیره
توهرگوشه ازشهرهررهگذری که ازکنارت ردمیشه وبوی عطرش رامیده
اشک توچشمات حلقه میزنه وبرمیگردی نگاش میکنی تامطمئن بشی خودش نبود
امون ازدرددوری
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
هروقت دیدیم پشه ای رودیوار آروم خوابیده یواشکی بریدکنارگوشش ویزویرکنید
آی حال میده!!!

امتحان کنیدخیلی کیف داره بخدا!!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
گوشیم مونده خونه دوستم رفتم بگیرم
دیدم بیست تاپیام دارم بازش کردم دیدم دوستم نوشته گوشیت مونده خونه ی مابیا ببرش!!!
خدایی باکی ها شدیم هشتادمیلیون!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
یه پسردارم پنج سالشه
نصفه شبی بیدارشدم دیدم تلویزیون نگاه میکنه چشمم که به تصویر افتاد از ترس داد زدم
داشت فیلم خونخوارنگامیکرد
فکر کنم این پسر ما گودزیلاس!!!
والااااااااااااااا!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
میگن نگران نباش کم کم زندگیت میفته روغلطک!!!

ولی اینانمیدونن بی پولی مثل غلطک 60تن افتاده روزندگیم!!!

والااااااااااااااا!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
هرکس میفهمه دوستش داریم ترکمان میکنه ومیره!!!
به نظرشما پشه هاهم اگه بفهمنددوستشان داریم این کارومیکند؟
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم!
فکرنکن یادتو بودم کار نداشتم ول میگشتم!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
تاحالا شده مخاطب خاصتون بدون علت بره توافق گم بشه،
بعدیک ماه بیادبگی به چه علت رفته بودی افق!!!
بگه همینجوری!!!
آدم میخواد افق راویران کنه همینجوری....
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
امروز روز گل گیاه است!
شما میدانید علفهای هرز هم گل وگیاه محسوب میشوند یا نه؟
مسئولین لطفا پیگیری کنند میخواهیم تبریک بگوییم!!!
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
شعرهایم رامیخوانی ومیگی روان پریش شده ام
پیچیده‌است قبول....
امامن چشمهای ترامینویسم!!!
توساده ترنگاه کن....
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
میخوام دنیاروبدم برام تنگ کنن
به اندازه ی آغوش تو
تاوقتی به آغوشت میرسم
بدانم همه ی دنیا ازآن من است
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲
عشق گاهی وقتاازدرددوری بهتراست
بیقرارم کرده وگفته صبوری بهتراست
توی قرآن خوانده‌ام یعقوب یادم داده‌است
دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتراست
۱۲۸ ۰ ۰ ۲۲