ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

دختره ساعت باباشو برده پیش
ساعت ساز...
تعمیرکاره گفته :به بابات بگو موتورش خرابه
دختره هم گفته :بابای من موتورنداره 206داره
میگن ساعت فروشه رفته تو ساعت دیواری هر یک ساعت میگه کو،کو
کو،کو
۶۲
۶ ۲۹ ۰ ۱
همین الان یه دختره اومده pv عکس پروفایلش عکس ی گاوه!
میگه شناختی؟چی بگم بهش ناموسن
۶۲
۶ ۲۹ ۰ ۱
از خاطرات يک داماد
.
.
.
.
.
.
والا نمي دونم چه حکمتيه؟؟؟
قبل از اينکه ازدواج کني يه دختر خوشکل پيدا نمي کني بعد تو روز عروسي
دختراي خوشکل دسته به دسته
با نظم و ترتيب يک جا نشسته!
۶۲
۶ ۲۹ ۰ ۱
مِلَتی شدیم که اگه دستُ پامونم ببندن
بندازنمون توو دریا
آبشُش در میاریمُ خودمونو با محیط سازگار میکنیم
بعدشم جُکاشو میسازیم
میخندیم
۶۲
۶ ۲۹ ۰ ۱
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﯾﻪﻋﮑﺲﺩﯾﺪﻡﮐﻪﺗﻮﺵﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖﮐﺸﻮﺭﻫﺎﺭﻭ ﺑﻪﺗﻔﻨﮓ
ﺗﺸﺒﯿﻪﮐﺮﺩﻩﺑﻮﺩ
ﻣﺜﻼ:
ﺗﺮﮐﯿﻪﮐﻠﺖﺑﻮﺩ
ﺍﻧﮕﻠﯿﺲﮐﻼﺵﺑﻮﺩ
ﮊﺍﭘﻦﺗﺎﻧﮏﺑﻮﺩ
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﺁﺭﭘﯽﺟﯽﺑﻮﺩ
ﺑﺎﻭﺭﺗﻮﻥﻧﻤﯿﺸﻪﺍﮔﻪﺑﮕﻢﻣﺎﻝﺍﯾﺮﺍﻥﭼﯽ ﺑﻮﺩ
ﺗﻔﻨﮓ ﺁﺏ ﭘﺎﺵ ﺑﻮﺩ .....ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ؟؟؟؟
ﺁﺏ ﭘﺎﺵ .........ﮐﯿﻮ ﮐﯿﻮ ﺑﻨﮓ ﺑﻨﮓ
۶۲
۶ ۲۹ ۰ ۱
ﭼﻦ ﻭﻗﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﯾﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪ ﻧﯿﻮﻣﺪ

حوصله م سررفت ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﺍﻫﻮ رفتم

ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺎﺩ ﺳﻤﺘﻢ

ﻣﯿﮕﻢ :ﭼﺮﺍ ﻧﯿﻮﻣﺪﯼ؟
.
.
.
.
.
.
.
ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ !
ﯾﻬﻮ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ
۶۲
۶ ۲۹ ۰ ۱