ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ . . .
ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ،ﻣﺜﻞ . . .
❤ ﻣُﺤﺒﺖ ❤
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
ﺑﻪ ﺳــــﻼﻣﺘﯽ پسری ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔـــﺘﻦ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﻣـــــــﺮﮒ
ﻣﯿﺘــــﺮﺳﯽ؟
ﮔــﻔــــﺖ : ﻓﻘــــﻂ ﺑﺨـــــﺎﻃﺮ ﮔﺮﯾــــﻪ ﻣــــــــــــــــﺎﺩﺭﻡ
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
"...چقدر ندانستن‌ها و نفهميدن‌ها است که از دانستن‌ها و فهميدن‌ها بهتر است..."
دکتر شریعتی
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
یادتونه تابستونا توراه مدرسه یخمک میگرفتیم از وسط نصفش میکردیم
.
.
.
.
چرا الکی میگید آره!!!!
اخه تابستون مگه مدرسه باز بود

تجدیدیهای بدبخت
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
دختر بچه ای از برادرش پرسید:معنی عشق چیست ؟؟برادرش جواب داد :عشق یعنی تو هر روز شكلات من رو از كوله پشتی مدرسه‌ام بر میداری و من هر روز بازهم شكلاتم رو همونجا میگذارم...
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
ﺯﯾﺒــﺎﺗﺮﯾـــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺷﻨﯿـــﺪﻡ


«ﻫﯿــــﭻ ﻭﻗــﺖ
ﮐﺎﺭﯼ ﻧﮑﻨﯿــــﻢ
ﺁﺩﻣـــﺎﯼ ﺍﺭﺯﻭﻥ
ﻭﺍﺳﻤﻮﻥ ﮔـﺮﻭﻥ
ﺗﻤـــﻮﻡ ﺑﺸــﻦ..»
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
«ساعت»،
«زندگیت را»،

به،
«افق»،
آدمهای «ارزان قیمت»، «کوک نکن»،

یا،
«خواب میمانی»، «یا عقب»!

۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
با موجودات عجیبی زندگی میکنیم
موجوداتی که تنها با “بی محلی” آدم می شوند
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
به سلامتی کسی که عاشق دریا بود اما قایق نداشت
به سلامتی کسی که دلباخته سفر بود اما همسفر نداشت
به سلامتی کسی که زجر کشید اما ضجه نزد
به سلامتی کسی که زخم داشت ولی ناله ای نکرد
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
خداوند مي فرمايند :هرگاه بنده اي مرا مي خواند
آن چنان به سخنان او گوش مي دهم
كه انگار بنده و آفريده ای جز او ندارم
اما شگفتا!!!
بنده ام همه را طوري مي خواند
كه انگار همه خداي او هستند
جز من.
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
ﺧــﺪﺍﯼ ﻣﻬـــﺮﺑــﺎﻧـــﻢ ...
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺪﯾﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻫـــﺮ ﺭﻭﺯ
ﺑـﺎ ﻫـــﺰﺍﺭ ﻋـﺸــﻖ ﻭ ﺍﻣﯿــــــــﺪ،
ﺑـﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺩﻫﯽ ﺍﺯ ﺗـــﻮ ﺳﭙـﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ
ﻫـﺪﯾـﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻧــﺎﻣـﺶ " ﺯﻧـــﺪگیست "
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
گفتند عینک سیاهت را بردار...
دنیا پر از زیبایی ست...
عینکم را برداشتم...
وحشت کردم از هیاهوی رنگ ها...
آدم‌ها هزار رنگ می شوند!!
عینکم را پس بدهید...
می خواهم به دنیای یک رنگم پناه ببرم..!!
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
ّاگر میخواهی شخصیت واقعی یک انسان را بشناسی
به حرفهایی که دیگران درباره او می زنند توجه نکن،
بلکه ببین او درباره دیگران چطور صحبت می کند.


"لئو آیکمن"
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
ﻏــﺮﻕ ﺩﺭﺩﻡ ﻭﻟــﮯ ﻣﮯ ﺧـﻨـﺪﻡ
ﺧـﻨـﺪﻩ ﺍﮮ ﮐـﻪ ﺗـﻠـﺨﯿـﺶ ﺭﺍ...
ﻓـﻘـﻂ ﺧـﻮﺩﻡ ﻣـﮯ ﺩﺍﻧـﻢ ﻭ ﺧـﺪﺍﮮ ﺧــﻮﺩﻣــ
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
در زندگی نه گل باش که اسیر خاک شوی
و نه باران باش که به خاک بیفتی
خاک باش که گل از تو بروید و باران بخاطر تو ببارد
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵
مترسک گریه نکن… تو هم مثل من چوب سادگیت را خوردی به دار آویخته شدی به خاطرشکم پرستی ملخ ها! بد دردیست چوب کار کسی را خوردن! مترسک به چوبی تکیه کردی که چوبه دارت شد!!! “سادگی کردی درست مثل من”
۱۷۲
۱۶ ۲۱ ۰ ۵