ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

دنیا کرد منو دست به سرم...✘
از نوک انگشت خستس تا فرق سرم...✘ زنـــــدگی مآ جَــــوونآ رســــیدِه تَـــهِ خَــــــط...✘
[ یــه نُقــــطهِ سَـــرهِ خَــــط]...
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
کــاشــــ . . .
بـالاے سـر بـعـضـیـا
یه ضـربـدر کـوچـولو بـود
که هر وقـت . . .
حـوصـلـشـونـو نـداشـتـے
روشـــ کـلـیـک کـنــے
طـرفـــ خــفــه بـشـــه
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
مَــن اونــقَدر لَجبـــازو یِه دَنــدَم☞ کِـه اَگِـــه بِخــوام شــاد باشَمـو بخَنـدَم.

هیــچی حَتّــی غُـروبِ جُمــــعَم نِمیتـونِـه جُلـومــو بِگیــرِه

پَ واسِـه ناراحَــت کَــردَنِ مَـــن بیخـودی کالــــری نَســـــوزون
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
● مــیـــدونــــیـد چــــرا خیـــلی از←مـــا→هــا تــنــهــایــیــم ؟؟؟
چــــــون ⇣⇪⇣ حـــوصــــلــه ی " اســــبـــاب بـــازى " شـــُدنو ��ـــداریـــم!
✴ شــــــَخـــــصـــیــــّــت ✴ داریـــــــــم!!!
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
وقتی نیــــــــآزت دارن  بالــــــــآ میبرنت
امـــــــآ... وقتی نیـــــآزشون برطرف شد  بالــــــآ میـــــآرنت
ب همین راحتــــــــــی...
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
داداشـم بـجاے حـساس بـودن روے نـگاه دوست⇙دخـترت⇘

حـساس بـاش روے پیـشـونے چـروک شـده ⇠⇖مـادرت⇗
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
. يِــه عِـــدِه بـــودَنــــ اومَــــدَنــــ ❎مَـــرامِــــشونو❎ نِــــشونــــ بِــــدَنـــ

اَز دَســتِـــشونــــ دَر رَفْـــتـــ ❌چِـــهْرِه واقِعيــــشونـــ❌ رو نِــشـونـــ دادَنـــ
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
☜پـــــا بــرهــنــه تــو رابــطــه دیــگـــران نـــریـــد☞ 『آشــغــالـاش』 ☜مـیـچـسـبـه کـف پــاتــون↳ ⇚مـیـــاد تـــو【زنــدگے】 ✘خــودتــون✘
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
...." مــن " خيلــــــــــي جـاهــــــا...... از خودے خــوردم ... !!! ولے وقتے.... " تـــــــــــو " جـــــــــا زدے..... جـا خـــــوردم ... !!!.... ↓❂✘ســــادگــی جـــــرم اســتــــــــ!
ومــــن مجــــرم سابقـــــه دار....√→→❂ ↓↑
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
∵⇜حکآیتــ قلبــ♡ــــ بعضیــــا شـــده حکآیتـــــ تبلیغــــ املآکــــــ倫ــــــــ
⇦◇فروشـــــــــــ✘⇨
⇦◆رهنـــــــــــــ✘⇨
⇦◇اجـــــــــــاره✘⇨
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
••
ميگويند
بعد از مرگـ
ٺنہا قسمٺِـ چپِـ مغز اسٺـ
كہ ٺا هشٺـ دقيقہ زنده ميماند ؛
و ٺمامِـ گذشٺہ ے خود را
بہ صورٺـ يكـ خوابـ مُرور ميكند !!
در آن لحظہ ...
براے آخرين بار
بہ يادمـ خواهے آمد ..!
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
کآش...
هیچ وقت
آرزو نمے کرد ґ،
کفش هاے مادر ґ
اندازه ا ґ شﮧ!!
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
به یاد داشته باش پاهایی ک تورا به ادای نماز نمیتوانند ببرند انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
همیـــشه خودَتــــ:) بآش

سَـــعی نَـکن اَز شَخصیَــــــت کَسی

وآسه خودِتـــــ:) کپُـــــی بِـگیـــری

وَقـــتی اورجــــینآل بِِه دُنیــــ^_^ــــا اومَــدی...

حیــفه کُپــــی اَز دُنیـــــ^_^ـــــا بِری...:)
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
تـ ـو بـ ـرو…مـ ـن هم برای اینکـ ـه راحـ ـت تربروی…می گویـ ـم : برو “خیـ ـالی نیسـ ـت “امـ ـا…کیسـ ـت که ندانـ ـد…بی تـ ـو…تنهـ ــا چیـ ـزی کـ ــه هسـ ـت…“خیـ ـال توسـ ـت” …
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
اون که از من گذشت...

واســـــه من در گذشتـــ...

پس ...

روحش شادوَ یــــادش فرامـــوش
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
حسین پناهی
کاش همه میدانستن دل بستن به "کلاغی که "دل" دارد، بهتر است از "طاوسی که زیبایی" دارد!!
زندگى به من آموخت: که"هيچ چيز از هيچ كس بعيد نيست"!!!!
این جمله رو هرگز فراموش نکن : "برای دوستت دارم بعضی ها؛ "مرسی"هم زیاد است!!
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
حسین پناهی

یاد گرفتم این بار که دستانم یخ کرد، دستان کسی را نگیرم!
جیب هایم مطمئن ترند.!!
دنیا رو می بینی؟ حرف حرف میاره، پول پول میاره، خواب خواب میاره.ولی 'محبت'، "خیانت" میاره!
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
از بی وفایی آدما دلگیر نشو!


چون اونا روی زمینی زندگی میکنن،


که روزی یه بار خودشو دور میزنه...!!
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲
من فقط مسئول حرفاییم که میزنم!

نه برداشتی که مردم از حرفام میکنن!
۱۸۸
۲۰ ۶۴ ۳ ۲