ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

“زمان” وفاداریه آدما رو ثابت میکنه نه “زبان”
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
آسمان آبیست...
اما بی تو...
.
.
.
.
.
.
بازم آبیه، باهوش دنبال چی میگردی؟
فک کردی چ آدم مهمی هستی رنگ آسمون بی تو رنگی رنگی بشه :|
والا چ انتظارایی دارن مردم
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
در من گرگی هست خسته از نبرد های پی در پی برای زندگی
در گوشه غاری نشسته و زخم هایش را میلیسد
وای از روز انتقام↜همه را غار نشین خواهم کرد نوشین
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻧــﮕﺎﻫﯽ؛

ﮐﻪ ﻧــــــــــﻤﯿﺪﺍﻧﯽ ﻣـﻌﻨﺎﯾﺶ

ﺭﻓــــــــــﺘﻦ ﺍﺳـــــــﺖ، ﯾﺎ ﻣـــــــﺎﻧﺪﻥ...!!!
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
بعضی وقتا سکوت میکنی
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرفی بزنی…
بعضی وقتا سکوت میکنی
چون واقعا” حرفی واسه گفتن نداری…
گاه سکوت یه اعتراض …
گاهی هم انتظار…
اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که
هیچ کلمه ای نمیتونه
غمی که تو وجودت داری توصیف کنه!
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ , ﻓﻘﻂ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ , ﻣﻤﮑﻨﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﺍﺑﺎﺷﻪ ...
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺣﺲ ﻭ ﺩﯾﺪﻣﺜﺒﺖ ...
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ...
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﺑﯿﻨﯽ ...
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ... ﻭﺩﺭﻧﻬﺎﯾﺖ ...
ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﻧﺰﺩﯾﮏﺗـــــــــــﺮﯾﻦ
ﺁﺩﻡ،
ﺑﻪ
تـــــــــﻮ...
ﺍﻭﻥ ﮐﺴـے ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻓــﺎﺻﻠﻪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻓـــــﮑﺮﺗﻪ...
ﺣﺘـے؛
اﺯ ﭘﺲِ
ﻳﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺠﺎﺯے...
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
احساس خوبی به آدم دست میده وقتی از یک نفر میشنوی
" مواظب خودت باش "
اما احساس خیلی بهتری به آدم دست میده وقتی میشنوی
* خودم مواظبتم *

موافقييييييد ؟؟؟؟؟
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
حالم مثله درختی است که در کنار کارخانه ی چوب روییده است...
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
حال عمومیم خوب است
نه سر دردی دارم و نه سرماخوردگی!
از حال خصوصیم نپرس
درد روی درد میگذارم
بغض میخورم
کاش دکترها میگفتند: "حال عمومیش خوب است اما امان از حال خصوصیش"
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
آﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ،،
ﺷﺪ ﺳﺮ ﮔﺬﺷت
حیف بی دقت ﮔﺬﺷﺖ ،،،،،،اما ﮔﺬﺷﺖ !!
ﺗﺎ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ یک 'دو روزی 'فکر کنیم!!!!!
ﺑﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ،،ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺖ...
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
آدم يه روزايي به بـــــــودن بعضيـــا خيـــــلي احتيـــــاج داره


که هميـــــشه اين روزا دقيقــــــا مصـــــــادف ميشــــــه


بــــا روزايي که اصلا نيســـــت
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
هر که مرا ديد ،

تو را نفرين کرد …

و من حواس خدا را پرت کردم که مبادا بشنود
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
پشت اين بـغض سنـگين


بيدي نشسته کــــه خيـــال ميکرد


بـــا اين بـــادهــــا نميلرزد …
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
روزهـايــت را بــراي کـسي بسـوزان که ..

بداني ، هر لحظه نبودنت او را ميسوزاند ..
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
می دونستی اشــــــــــــــــــــــــک گاهی از لبخند با ارزش تره؟

چون لبخند رو به هر کسی می تونی هدیه کنی..

اما اشک رو فقط برای کسی می ریزی که..

نمی خوای از دستش بدی ...
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
وقتى بخواهى بمانى ،
حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم ميمانى ...
ميمانى و وقتى بخواهى بمانى ، نم باران را رگبار مى بينى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت !
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
قدر پاهایت رابدان ! من به پای تو، چه شب وروزها که نسوختم
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﺧــﯿـﻠـﯽ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑــﯽ ﻣــﻌــﺮﻓــﺖ ﺑــﺎﺷــﯽ ﮐـﻪ ﻧـﻔـﻬـﻤـﯽ ﭘـﺸـﺖ ﺟـﻤـﻠـﻪ ﯼ"ﺗــﻨــﻬــﺎﻡ ﻧــﺬﺍﺭ ﻣــﻦ ﺑــﯽ ﺗــﻮ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮﻧـﻢ"ﭼــﻪ ﻏــﺮﻭﺭﯼ ﺷــﮑــﺴــﺘــﻪ ﺷــﺪﻩ ؛ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃــﺮ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷــﺘــﻨــﺖ!
ﻭ ﺗــﻮ ﺧــﯿـــﻠﯽ ﺳــﺎﺩﻩ ﺍﺯﺵ ﺑـــﮕــﺬﺭﯼ ﻭ ﺑــﺮﯼ...
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ

ﻧﺒﻮﺩﻧـــﺖ ﻣــﺮﺍ ﻧﺸﮑﺴــﺖ

ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ

ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـــﮏ ﻫﺎ

ﻫﯿﭽﮑـــﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـــﺖ

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﮔـــﯽ ﺧــﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـــﻢ
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﺗﻮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ!
ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻦ
نبوﺩﻧﺖ، ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
گریه نمی کنم
چیزی رفته توی چشمم !
به گمانم یک خاطره است …
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﺑﻌﻀﻰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ..
ﻧﻪ ﻋﺎﺩﺗﺴﺖ… ﻧﻪ ﻋﺸﻘﺴﺖ… ﻧﻪ ﺩﻭﺳت ﺩﺍﺷﺘﻦ…ﭼﻴﺰﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﺳت…و خوب میدانی که…
ﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ…… ﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮ……ولی…ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ… ﺑﻤﺎﻧﻴﺪﻭ ﺍﻳن…
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
ﻭﻗﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺷــﮏ ﺑﺮﻳﺰﻱ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻱ ﺑﻐﺾ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ....
ﺗﺎ ﮐـــــــﻮﻩ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺨــﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،
...
ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻴﺴﺎﺯﺩ...
ﺳﻨــــــﮕﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺩﺵ
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
غفلت کردملحظه ايدلـــــــــــــــــــم جايي گير کرد وتمام زندگي ام نخ کش شد ...
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹