ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

به خدا گفتم:
اگر سرنوشت مرا نوشته ای
چرا دعا کنم ؟

خدا گفت:
شاید نوشته باشم
هرچه دعا کند
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰
گفتم:خدا کجاست؟
گفت:بتو خواهم گفت که خدا کجاست؟
گفتم:تو میگویی،خداهمه جاست،
اما همه چیز را می بینم جز خدا را؟
باخنده ای معنی دار گفت:بیچاره ماهی دریا،
همه چیز رامی بیند،جز دریا را
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰
کاش انــســان

مثل شمع

فقط یه شب زندگی میکرد

اما ....

در کنار پروانه اش ...
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰
سال،
نو می شود
و یادت،
یکسال کهنه تر..
هرچه بیشتر می گذرد
این شراب کهنه
بیشتر مرا مست می کند...
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰
دیر گاهی است
که افتاده‌ام از خویش به‌دور
شاید این عید
به دیدار خودم هم بروم
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰
پارسال مانتو بدون دکمه مد بود

امسال دکمه بدون مانتو
تو چندین مغازه من رفتم به دکمه ها یه تیکه مانتو وصل بود
این چه وضعیه
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰
امسال
پر از خاطره ‌های
من و توست
تحویل نمی‌دهم
من امسالم را.......
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰
واي ، باران
باران ؛
شيشه ي پنجره را باران شست
از دل من اما
چه کسي نقش تو را خواهد شست ؟
۲۵
۸ ۱۴ ۷ ۰