ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

همه حرف میزنند و من ساکتم. هر چه را نگه میداری گران میشود. شاید خریدار هم پیدا شد
۶ ۰ ۰ ۰
خیلی سخته کسیو ببینی که براش میمردی و با یک سلام رد شی و تمام حرفات رو نگه داری و شب دوباره با سیگار درد و دل کنی و اونم پات بسوزه
۶ ۰ ۰ ۰
هیچ کس همه کس نمیشود همه کس خداست
۶ ۰ ۰ ۰
بعضی از آدمها ارزش خیلی چیزها رو ندارن چون برای خیلی چیزها ارزش قائل نیستند
۶ ۰ ۰ ۰
اونی که دوست داری اون قد بالا نبر که دست خودم هم بهش نرسه
۶ ۰ ۰ ۰
حس اون سیگاری رو دارم که همه حرف از ترکش را میزنند
۶ ۰ ۰ ۰