ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪ ...
* ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ؟
ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ...
* ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ، ﻭﻟﯽ ﮐﺪﺍﻡ ﭘﺰﺷﮏ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﺑﺎﺭ ﺧﺪﺍﯾﺎ؛
ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺲ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ، ﺟﺎﻧﻢ ﺩﺭ ﻧﻬﺮ ﺭﺟﺐ ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺷﻮﺩ؛

ﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻭﯾﺨﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﻃﻮﺑﺎﯼ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ؛

ﺗﺮﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺭﺣﻤﺖ ﺭﻣﻀﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮﻡ ﻧﻤﺎ ...
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﺧﺪﺍﯾﺎ ...
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﺖ ...
ﺳﻔﺮﻩ ﺍﺕ ﻫﺮ ﺭﻭﺯِ ﺳﺎﻝ ﭘﻬﻦ ﺑﻮﺩﻩ ،
ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ، ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﻫﺎ ﻭﯾﮋﻩ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺕ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ...
ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﯼ ...
ﺍﻟﻬﯽ ﺷﮑﺮ
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﭼﺘﺮِ ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥِ ﺭﺣﻤﺖِ ]ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻏﯿﺮ[ ﺭﻣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ...
ﺁﺭﯼ ؛ ﭼﺘﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺖ ، ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ...
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺭﻣﻀﺎﻥ ؛
ﻣﺎﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺑﻨﺎﻡ " ﺧﻮﺩ " ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ.
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ ...
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﯾﮑﻤﺎﻩ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ : ﺩﻧﯿﺎ ، ﯾﺎﺩﻡ ﺗﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ !
ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ؛
ﺷﺮﻁ ﺭﻭﯼ  ﺑﻬﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ...
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
*******از زبان مادر غوّاص شهید*******
نوجوانم شاد ، امّا سرکش و عاصی نبود
این لباس "تنگ و چسبان" مال رقّاصی نبود
داغ من را مادر عباس(ع) میفهمد فقط
دست و پا بسته قرار و رسم غوّاصی نبود
۱۹
۲ ۳ ۰ ۰
گفت اصل بده؟
گفتم ننہ ام کنیز زینب..باباموڹ هم غلام عباس..خواهرم کنیز رباب..خودمم غلام علی اکبر..ما اصل و نصبمون غلام در خونه حسینه...جد در جدمون نوکرش بودن، غلام خانه زادشیم..!
گفت : تو دنیا چی داری؟؟؟
گفتم: یه پیرهن مشکی...!یه شال عزا...!و یه سَر ، که اگه بخواد افتاده زیر پاش..!!
خندید گفت روانی خدا شفات بده!!!
گفتم بیمار حسینم شفا نمیخواهم...جز حسین و کربلا از خدا نمیخواهم...
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
السلام علیک یا عطشان...


یک عمر اگر روضه بگیریم و بگیرید و بگیرند...


همتا نشود با عطش خشک دهان علی اصغر (ع)...
۲٬۵۵۹
۳۸۵ ۹۸۸ ۶ ۶۸
در هر لباس و پست ومقامی که هست، هست
لعنت به هر کس که گفته رقیه (س) نبوده است
صلی الله علیک یا رقیه خاتون
۲٬۵۵۹
۳۸۵ ۹۸۸ ۶ ۶۸
نس بن مالك روايت كرده كه پيغمبر (ص) فرمود:

ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشتيم ، من و برادرم على و عمويم حمزه و جعفر و حسن و حسين و مهدى .
۷۲۷
۱۷۰ ۲ ۰ ۱۳
بسم الله الرحمن الرحیمحضرت علــی عليه السلام:
در عجبم از مردمی که به دنبال دنیایی هستند که روز به روز از آن دورتر می شوند ،وغافلند از آخرتی که روز به روز به آن نزدیکتر می شوند.
۷۲۷
۱۷۰ ۲ ۰ ۱۳
مژده اي دل که شب نيمه شعبان آمد
 بر تن مرده و بي جان جهان جان آمد

اللهم عجل الولیک الفرج
عاشقان عیدتان مبارک
۷۲۷
۱۷۰ ۲ ۰ ۱۳
آقاي جمعه هاي غريبي ظهور کن / دل را پر ازطراوت عطر حضور کن یک گوشه از جمال تو يعني تمام عشق / يک دم فقط بيا و از اينجا عبور کن

شکرستان آخرین خبر
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
قربانت اقا جان پس کي ميايي؟!من نه بلکه ما منتظر ظهورت هستيم تولدت مبارک ياصاحب الزمان ادرکني
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
پدرت چندسال حبس بود ..
اما تو بخاطر گناهان من ..
حبس ابد گشتی ..
شرمندتم ..
ببخش اقا ..
۱۶۹
۲۰ ۶۷۷ ۶۲ ۷
نسل جوان را به جهان رهبري
جلوه ي توحيد، علي اکبري
هر که هواي رخ احمد کند
در تو تماشاي پيمبر کند
//ولادت باسعادت سرو باغ احمدي، آينه ي محمدي و روز جوان مبارک//
۵
۱ ۰ ۰ ۰
چهارچيز را پيش از چهار چيز غنيمت شمار: جواني پيش از پيري
صحت پيش ازبيماري
توانگري پيش از فقر
و زندگي پيش ازمرگ (حضرت رسول-ص)

*روز جوان مبارک*
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
پيامبر اکرم-ص:خداوند جواني را که جواني خويش را در راه اطاعت خداي تعالي بگذراند، دوست دارد.ميلاد سرور جوانان عالم، حضرت علي اکبر و روز جوان مبارک باد
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
11شعبان سالروز تولد حضرت علي اکبر شبيه ترين انسان ها به پيامبـر خير و برکت بر شما تبريک و تهنيت باد
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ميلاد حضرت علي اکبر عليه السلام تهنيت باد ســـلام و درود بي پايان بر صورت و سيرت پيامبر گونه اش باد.
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ميلاد سرو بوستان ايستادگي، زيباترين گل باغ حسين (ع)!
جوان رعنا و رشيد حسين (ع) يادگار علي (ع) گلستاني از زيباترين گل هاي فداکاري!
و دريايي از آبيِ عطوفت، مبارک باد
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
امام علی علیه السلام:
آخرت نزدیک است و توقف در دنیا کوتاه!
''نهج البلاغه''
۷۲۷
۱۷۰ ۲ ۰ ۱۳
ﭘﯿﺸﺎﻧﻰ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﺍﺭﻯ ﺁﺭﻯ
ﺩﺭ ﺩﯾﺪﻩ‏ ﻯ ﺟﺎﻥ ﮔﻼ‌ﺏ ﺩﺍﺭﻯ ﺁﺭﻯ

ﮔﻞ ﻧﻐﻤﻪ ﻯ ﻧﻮﺭ ﺍﺯ ﮐﻼ‌ﻣﺖ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ…
ﺳﺠﺎﺩﻯ ﻭ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺏ ﺩﺍﺭﻯ ﺁﺭﻯ
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻝ ﺍﻫﻞ ﻭﻻ‌ﯾﺖ ﺷﺎﺩ ﺍﺳﺖ
ﻣﯿﻼ‌ﺩ ﺳﻌﯿﺪ ﺍﺷﺮﻑ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺳﺖ

ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﺳﺠﻮﺩ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺳﺠﺎﺩﺍﺳﺖ

ﻣﯿﻼ‌ﺩ ﺳﯿﺪ ﺍﻟﺴﺎﺟﺪﯾﻦ(ﻉ) ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺩ…
۱۱٬۶۶۷
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶