ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

هِــــــی تـــو"
ازایـنـکـه امـروزمـورد"
تــوجّـه هـسـتـی؛خـوشـحـال"
نـــــبــاش"
تـیـتراوّلِ روزنـامـه امـروز"
کـاغـذبـاطـلـه,ی فـرداسـت...
۱۳۶
۱۸ ۳ ۱ ۶
از آدما بگذر!!!
دلت را بزرگ تر کن...
ناراحت این نباش که چرا جاده ی رفاقت باتو همیشه یک طرفه است
شادباش که چیزی کم نگذاشته ای
وبدهکار خودت،رفاقتت و خدایت نیستی
وجدانت که آسوده باشد کفایت میکند...
۱۳۶
۱۸ ۳ ۱ ۶
- قضاوت ممنوع -
هیچوقت حسرت زندگی آدمایی که
از درونشون خبر نداری نخور ؛
هر قلبی دردی دارد ،فقط نحوه ابراز آن فرق دارد ؛
بعضی ها آن را در چشمانشان پنهان میکنند
و بعضی ها در لبخندشان
خنده را معنی به سرمستی مکن
آنکه میخندد غمش بی انتهاست …
۱۳۶
۱۸ ۳ ۱ ۶
بانو سرت را بالا بگير

توزیبایی ودرهرزمانی میتوانی دل ببری...

امایادت باشد زیبایی تو زمانی به چشم می ایدکه نجیب باشی...

هیچ مردی عاشق زن زیبای فاحشه نمیشود...

داغ بردل کسانی بگذارکه درکوچه وخیابان ودنیای مجازی به دنبال هوسرانی اند

زیبایی ات سهم مردت است!
۲۶۶
۴۲ ۷۱ ۰ ۱۳
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ…
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ…
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ، ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ…
۳٬۴۴۲
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۷
دنیا دروغِ..پس تا یه چیزی رو ندیدی،باورش نکن...ولی انقدر برو جلو تا ببینیش!!
۱ ۰ ۰ ۰
هَرچی باشه آسِمون مالِ توإ؛
[خــــــاص] بِمون ...
نَشو مِثل بَقیه؛
تویِ کارت،
[آس] بِمون :)
۲۶
۳ ۳ ۱ ۰
برای پرش های بلند،گاهی نیاز است چند گامی عقب برویم
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
مدیر بهتر است مورد احترام باشد تا مورد پسند
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
برای دشمنانت کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را نیز بسوزاند
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
بدانید،شر با شر خاموش نمیشود چنان که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرو مینشاند و آتش را آب
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
زمانی که فکر میکنی دنیا به تو پشت کرده است ، کمی فکر کن ! شاید تو پشت دنیا ایستاده ای.
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
وقتی به گل نگاه میکنید خار گل را نمی بینید!پس وقتی مثبت است چرا به منفی فکر کنیم.
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جاهست.به جای آن که جای دیگران را بگیرید سعی کنید جای خود را بیابید
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
اشتباهایتان را جا به جا نکنید،درعوض آنهارازیر پایتان قرارداده و برای ردشدن از آنها استفاده کنید
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
↯ اَز وقٺے ➥ ‌
⇦ شوخے‌ اخٺرا؏ شــــد
↯دیگــہ ه‍یچ ➥ ‌
⇦ حرفے ٺو دلہ ڪسے نموند.
۳۸
۷ ۰ ۰ ۴
آن سگ گله ای که عاقبت گرگ شد و تمام گله را یک روزه درید،
دل به گوسفندی باخته بود
که نه فرق علف هرز و شقایق را میدانست
و نه تفاوت سگ گله و گرگ را...
۳۸
۷ ۰ ۰ ۴
خدایا به خوبان عزت داده ای به بدان ثروت
نکند ما به تماشای جهان آمده ایم
۵۱۰
۱۱۴ ۱۳۸ ۱۰ ۱۰
راه گریزراپیش ازستیزبایدجست.افتخاراتی ک ازطریق شمشیربه دست می آیدازطریق شمشیرهم ازدست می رودکسی ک ب خوداطمینان داردب تعریف کسی احتیاج ندارد
۴۸
۱۰ ۶۲ ۳ ۲
ابلیس، انسان را سجده نکرد،شیطان شد!
انسان خدا را سجده نکند، چه خواهد شد؟؟
۵۸۱
۱۰۸ ۲۳۷ ۱۱۲ ۴۳
چه زیبا گفت دکتر شریعتی:
در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند انتظار از دیگران نباید داشت…
۷۲۲
۱۴۰ ۷۷ ۲۴ ۷۱
ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...
ﯾﮑﯽ ، ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ، ﭘﻬﻨﻪ ﯼ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﺍﻧﻴﺸﺘﻦ
۱۳۰
۲۶ ۴۴ ۵۵ ۳
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﺩ
ﻣﺎﺭﺳﻞ ﭘﺮﻭﺳﺖ
۱۳۰
۲۶ ۴۴ ۵۵ ۳
تامل برانگیز ترین جمله تاریخ

زمانیکه بخواهید وصیت نامه بنویسید متوجه خواهید شد تنها کسی که سهمی از داراییتان ندارد خودتان هستید
پس تازنده هستید...
نسبت به خود سخاوت داشته باشید
امام علی ع
نهج البلاغه
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
"دهانت را ببندی و احمق جلوه کنی بهتر از آن است که با گشودن آن همه ی شک و تردید ها را از میان برداری."
مارک تواین
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹