ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

آدمیزاد بی غذا دو ماه دوام می آورد

بی آب ، دو هفته


بی هوا ، چند دقیقه

 

بی”وجـــدان”، خـیلی


متاسفانه خیلی !
۶۱۱
۱۵۶ ۱۸۵ ۱۴۳ ۱
اَز حســــــــــــآدَت بَعضیــــــــــآ بـــــــــــہ خـــــُـــــــودم خـــُــــــوشــــــــم میــــــــــــــآد
بــــــــہ قــــُــولـــــــہ ✘شــــــــآدمهــــــــر✘ حِســــــہ خوبیـــــِــــہ!
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
↭بِ سَلامَـتیِ خـودِمـ↭

⇜کِ آخَـرِش نَـفَـهمـیـدم

ایـنـجایـی کِ هَـستـم

" تَـــــقــدیـرِمـه"

✘ یا " تَـــقــصیـرِمـه" ...✘
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
↯میخواستــــــــــم ↯بهتـــــ بگم آدم شــــــو

↻ولــــــــــــــــــــے ↻

نمیخواستــــــــــم تو ↻شرایــــــــــط سخت↻

⇦⇧قــــــــــرار⇨⇩ بــــــــــگیرــــــــــے(=^ェ^=)
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
افکــَِآرم خاصـَّن


حَْـرفــُآم رآسُِـــتن


بَِلــــدم زًَمیــّن خوردمـ چـطـَورسراپآوایسـَِتمـ
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
دختره با ماشین صاف رفته تو شیشه مغازه!!

افسر اومد!!دختره سریع 50 هزار تومن و یک شماره گذاشت تو جیب افسره

هیچی دیگه افسر یه جوری کروکی کشید

مغازه مقصر شد...
۴۶۰
۲۰۴ ۱۸۳ ۱۱ ۶
در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باشید !!!!!!!!!!!!!!!! هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد!!!!!!!!!!!!
۸
۱ ۲ ۰ ۱
بـــــــه بعضیــــــــــــــــــامـــــــ بـــــــــاس گفـــــــــــتــــــ :


تــــــــــو خوبـــــ بـــــــــاش ، اگـــــــه مُـــــــــــــــــردی بـــــــــا مــــــــن!
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
دوست داشتن را با هر كس تجربه نكن، انقدر صبر كن انقدر صبر كنتا خاك بر سرت بشه و هيچ كس بهت امار نده ،
۲ ۱ ۱ ۰
صلواتی عنایت کنید
ﺧﺎﻧﻤﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﺎﻭﺭ ...
. ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺎﯼ ﺑﺮﺍﻡ ﻟﻮﺍﺷﮏ و پاستیل ﺑﺨﺮ , ﯾﺎﺩﺕ ﻧﺮﻩ
۲۵۴
۸۲ ۶۰ ۴ ۱۵
اطـــرافیــــانتــــــو بشنـــــاســ√

و اونــــا را بـــــه ســــــه دستـــــه تقسیـــــــم کــــــن√

♣خــــــــــودیـــــــا♣

♣نخـــــــــودیـــــــا♣

♣بیخـــــــــودیـــــــا♣ . . . (•̪●)
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
●پُستـــام بَُــرَنـــدَس✂ْ تیـــزِ تـــیز➜
هَمِگــی آنتیــــــــکُ و خِـیــلى تَمیــز➽
↜دوســتِ عَـزیـــــــز↝
اَگـِه جَنبِـــه نَــداری پَــسْ⇩
✌هِـــــــــــــــــــری پیلیـــز
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
حَــــآلـــ مـــآ |یــــــنـــقَـــدرَمـ کِـــــــہ مـــے بــیــنــــے خــوبـــ نُـــیُــــسـتـــــــ

فُــــــتُـــؤشـــآپـــــــــہ ! ×
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
☜↺آدَم سَختـــــ گیـــری نیستــَــم اَمــّــا
آدَم سَختــــــــ گیــــــــــر میــــــــاد↻☞
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
مشاهده تصاویر بیشتر■ چیزے شدهـــ ْ دڪتر ْ ...؟□- متــــــأسفمــــ ْ ...■ ﻣَڹ طآقتشو دآرمــــ ـ ْ□- یڪـ ْ بیمآرے نآشنآختــہ س ْ !
ڪآرے از دستـــــ مآ برنمیآد..■ ینــے چــے ْ ؟□- قلبتــــــ از ڪآر ٰاٌٰفتآدهـ ـ ْ ...■ خبـــــــ ـ ْ ...؟□- اماَ نَفســ ـ ْ میڪشــ ــے ْ !■ هــہ ْ ...
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
ᓄـگهـ בارᓄ چـᓆــבر בووᓄ


ᓄـنـᓄ ᓄـیشـᓄ یهـ روز تـᓄـوᓄـ...
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
•●○°کآش زنـבهـ بهـ گـور ᓄـیشـבـᓄـ°○•●

•●°○نهـ زنـבهـ بهـ زور°○•●
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
آره تخسم...

زیاد شر و ور میگن پشتم!!

بیخیال...

من یکیو دارم که بقیه رو از ذهنم شستم!!
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
● ⇠ بآیـכ حآفظَمــو↯ فرمتــ↯ ڪنمـ . . .

● ⇠ بَضیــــا اَلکـــے ⇢⇣⇠

● ⇠ خآطــره پــــر ڪرכטּ !●!●!
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
تَکلیـفَمـ بآ خُودَمـ مَعلـومـ نیستـ
تُـو دِلَـمـ دَردِهـ ):
رُو لَبـآمـ خَندِه :)
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
ﻣﻦ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ : ﺍﺧﻼﻗـــــــﻢ ﺳﮓ ﻧــــــﯿﺲ...
ﺭﻓــــــﺘﺎﺭﻡ ﺗـــــــﮏ ﻧﯿــــــﺲ...
ﺍﻣﺜﺎﻟــــــﻢ ﮐـــــــﻢ ﻧــــــﯿﺲ....
ﻓــــــﺎﺯﻡ ﻏــــــﻢ ﻧﯿــــــﺲ...
ﺣﺮﻓــــــﺎﻡ ﺳــَـــــﻢ ﻧﯿــــــﺲ ...
ﭼﺸـــــﻤﺎﻡ ﻧـــــــَﻢ ﻧــــــﯿﺲ ...
ﻣـــــــﻦ خیلی ام ﺧـــــﺎﺹ ﻧﯿﺴــــــــﺘﻢ..
شکر خدا ﺁﺱ ﻭﭘــــــﺎﺱ ﻧﯿﺴــــــــﺘﻢ ..
ﻻﺳﺘﯿـــــــــﮏ ﺯﺍﭘﺎﺱ ﻧﯿﺴﺘـــــــَﻢ ....
ﻣﻦ ﻋﻘــــــﺪﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺍﺣﺴْْــﺎﺱ ﻧﯿﺴــــــتم...
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
قبول دارین که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.قیافه رو دقیقا همونایى میگیرن که ندارن !!!
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
تــمومہ دنــٍـٍـٍــیا
یـــّـّّّّـّــہ طـــرف

✧هــًـًِـًـ.........ـ✟ـه̲ـ..........ـًـًِـًھジ◣

ذوق نـــّّّــڪن

تـٍـوهم همـــون طــــّّّّـّــرف
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
نِمیبَــــخشَــــــمْــ ؛
وَلـــے فَراموشــ میکُنَمْــ ؛
هَـمیشــــــــهــ...
ایـنــجورے از آدَماے بے ارزشــ مـیـگذَرمــ ..
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱
↩ چـــــآقـــآل شمـــآ بـــآ ایـــــــטּ دَمـــــــآغ عـَمَلــــــے فــــــآز لآتــــــــــــــے بـــــردآشتـــــــــے !

↩ نـَـڪنـــــــﮧ زیــــــــر اَبــــــــروهــآتــــَـــــم بـــــآ ✘قــَمــــــــﮧ✘ وَردآشتـــــــــے !

⇜هـــʘ͜͡ʘــــه⇝‍
۳۲۰
۸۳ ۲۳۹ ۵ ۹۱