ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

فقر یعنی

تو باشی

و من

در حسرت گنج آغوشت بمیرم
۱
۱ ۰ ۰ ۰
گاه دلتنگ می شوم دلتنگ تر از همه گوشه ای مینشینم و حسرتها را مرور می کنم
نمیدانم کدام خواهش را نشنیدم و به کدامین دلتنگ ها خندیدم که دلتنگ ترینم ...
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
میگن دلتنگی آخرش دوست داشتنه ، پس به خاطر همه ی دلتنگیام دوستت دارم !
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
ای کاش

خیابانی را برای روز مبادا نگه میداشتم

چه میدانستم تو میروی

و من میمانم با کلی خیابان های

لبریز از خاطره
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
گفت : دارم میرم...
خیره شدم به او و او خیره به من...
اشک در چشم های او بود و بغض در گلوی من...
دویدم و در را بستم تا نرود...
نگاه به پا هایم کردم و زخم های پاهایم که در فراغ تو از قدم زدن خون آلود شده بود به من یاد آوری کرد که...
یادم نبود خیالت برای رفتن نیاز به در ندارد...
۲
۵ ۰ ۰ ۰
چاوشی خواند: کجایی عزیزم؟
پژواکش پیچید در دلم...
غرورم را شکستم و فریاد زدم کجایی عزیزم؟
پژواکش آمد کجایی عزیزم؟
فهمیدم خودم را سالهاست بی تو گم کرده ام ک کاینات هم مرا گم شده پنداشته اند...
۲
۵ ۰ ۰ ۰
روز و شب

پیش همه روی لبم لبخند است

تا حواس احدی

جمع به بغضم نشود...
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
آنقدﺭ ﺑﮧ ﺧﻮﺍبہاﯾﻢ،

ﺳﺮڪ نڪش،

ﻣـﺮﺍ کہ ﻣﮯ شـﻨﺎﺳـــﮯ،

ﺯﻭﺩ ﻭﺍﺑـﺴـﺘﮧ ﻣﮯ شـﻮﻡ،

ﺷـﺎﯾﺪ ﯾـڪ ﺷـﺐ،

ﺗﺼﻤـﯿﻢ گرﻓـﺘـﻢ،

ﺑﺮﺍﮮ همیـﺸــﮧ بخوابم...
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
باران
ابرویم را خرید
شبیه مردی که گریه نمیکند
به خانه برگشتم....
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
می گویند آخر هر خنده

گریه است

بهانه ای جور کن بخندم....

بغضم عجیب

گرفته است....

۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱


گاهی بهتره دو نفر مدتی از هم دور باشند ،
تا بفهمند چقدر به با هم بودن احتیاج دارند !
۳۵۶
۱۶۹ ۳۴ ۱۷ ۳۸
سخت بود …
فراموش کردن کسی که با او
همه چیز و همه کس را
فراموش میکردم
۳۵۶
۱۶۹ ۳۴ ۱۷ ۳۸
بــــرای فــرامــوشــی تــــو
هـــیـــچ راهــــی
وجـــود نــدارد
خـــودم را بــه هــر
راهــــی کــه مــی زنـــم
روزی بــا تــــو رفــتـــه بــودم...
۱۸۵
۸۸ ۷۶۳ ۳۸ ۲
نـقاش نیسـتم ولــی 
 
تمـــــام لحـضـه هـای بـی تـو بـودن را 
 
درد میکشــــــم.
۱۸۵
۸۸ ۷۶۳ ۳۸ ۲
چه شبها
بی ثمر
تا صبح بیداری ...

و او
هرگز نمی داند
چه احوال بدی داری
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
قصه جمعه عجب قصه پر درد و غم است

گوییا دست کسی داخل دست تو کم است
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
روزهای بارانی را خیلی دوست دارم... معلوم نمی شـــــــــود...
منتظر تاکسی هستی یـــــــــا...
آواره خیـــــــــابان ها...
بخار هوا مال سرماست یـــــــــا...
دود سیـــــــــگار...
روی گونه ات اشک هست یـــــــــا...
دانه های بـــــــــاران.
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
کاش جای بوسه اش می ماند بر پیشانی ام


با خدا بودن نشان از مِهر می خواهد نه مُهر
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
هرگز گمان مبر که دلم را شکسته‌ای

با هر قدم که دور شدی

استخوانم شکست !

۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
چہ فرقي مي ڪند
چقـــــــدر مي خواهمت……
مسئلہ ایڹ است ڪہ
تو را هرچقــدر هم بخواهم……
آخرش
توهم مرا بخواهي هم
بہ هم نمي رسیـــم……

ایڹ
درد بزرگ زندگي مڹ است……
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱
رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
با اشک تمام کوچه را تر کردم
دیشب که سکوت خانه دق مرگم کرد
وابستگی ام را به تو باور کردم . . .
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
دل بیچاره نگو دل به تو داره تو که غمت زیاد
ای دل ساده نگو دل به تو داره
وقتی گفت دیگه بر نمیگرده
ندید که پشت سرش
به جای اشک ای خدا خون گریه کردم
۳٬۴۴۰
۷۴۳ ۴۴۹ ۲۴۴ ۷۶
به بـــــودن ها . . .

دیـ ـ ـ ـ ـ ـر عــــــادت کـــــن و

 به نبـــــودن ها . . .

زود ...
۲۷۳
۴۰ ۸۰۵ ۸۸ ۱۶
بَــعضے وقتا ...

بَـــعضے آدما پشیـــمونــم میکنن

از ایـنکهـ یه زمانے

در حقِشــون بَدی نکـردم......!!
۲۷۳
۴۰ ۸۰۵ ۸۸ ۱۶
✘ﻭﺍﺳــہ ﻣـﻮﻧـﺪﻧـتــــــــــ✘

✧ﺧـﻮﺩﻣـﻮ ﺑــہ ﻣــﺮﺩنـ ﺯﺩمـ✧

☜ﻭﻟـے ﻧـﻤـﻴـﺪﻭﻧﺴـﺘـمـ☞

●✓ﻭﺍﺳــہ ﺭﻓـﺘـنــ✓●

✞ﺣﺎﺿﺮے✞

❥❥ﺍﺯ ﺭﻭے ﺟـﻨﺎﺯمـ ﺭﺩ ﺷـے ...❥❥
۲۷۳
۴۰ ۸۰۵ ۸۸ ۱۶