ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

دنیا به قدری بزرگ است که برای همه جاهست.به جای آن که جای دیگران را بگیرید سعی کنید جای خود را بیابید
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
اشتباهایتان را جا به جا نکنید،درعوض آنهارازیر پایتان قرارداده و برای ردشدن از آنها استفاده کنید
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
خورشید فقط به گیاهی که سر از خاک بیرون آورده باشه نور می تابونه
پس................
۱۲۲
۲۴ ۳۰ ۰ ۵
↯ اَز وقٺے ➥ ‌
⇦ شوخے‌ اخٺرا؏ شــــد
↯دیگــہ ه‍یچ ➥ ‌
⇦ حرفے ٺو دلہ ڪسے نموند.
۳۸
۷ ۰ ۰ ۴
هر چه هوا سرد تر شد، لباس را ضخیم تر میکنی تا سرما به تو نفوذ نکند
هر چه جامعه ات فاسد تر شد، تو لباس تقوایت را ضخیم تر کن تا به تو نفوذ نکند
وهرگز نگو:محیط خرابه، منم خراب شدم
۲٬۵۵۹
۳۸۵ ۹۸۸ ۶ ۶۸
ﻣﺸﮏ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻋﯿﺐ ﻫﺴﺖ،
ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺍﺯ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﻫﯽ.
ﮔﻔﺖ:

ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﻨﮕﺮﻡ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺍﻡ،
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻨﮕﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺍﻡ!
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
در محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت:

راه نجات و بازگشت الی الله گریختن به سوی اولیای اوست.
۱۱٬۶۶۵
۲٬۰۴۷ ۴٬۲۲۹ ۹۵۸ ۶۷۶
راه گریزراپیش ازستیزبایدجست.افتخاراتی ک ازطریق شمشیربه دست می آیدازطریق شمشیرهم ازدست می رودکسی ک ب خوداطمینان داردب تعریف کسی احتیاج ندارد
۴۸
۱۰ ۶۲ ۳ ۲
ابلیس، انسان را سجده نکرد،شیطان شد!
انسان خدا را سجده نکند، چه خواهد شد؟؟
۵۸۱
۱۰۸ ۲۳۷ ۱۱۲ ۴۳
ای انسان؛ یادت باشد...اگر وارد دوزخ شدی،از
"" تلخـــی عذاب""به خدا شکایت نکن
این همان ""شــیرینی گناهی""است که در دنیا از آن لذت میبردی ...
۴۳۲
۱۱۳ ۷۴۶ ۵ ۴۰
☜جـــــورۍ بـاش کـہ
ۅقتـی نـیـسـتـی جــاۍ خـالـیـت حـس بـشـہ��
۷٬۹۳۰
۱٬۷۸۶ ۲٬۰۰۸ ۲۲۹ ۴٬۷۱۱
خداوندا چشمانم تاریکی میبیند راه را گم کرده ام خودت چراغ راهم باش...
۴۸
۱۰ ۶۲ ۳ ۲
ﺩﻭ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ...
ﯾﮑﯽ ، ﺟﻬﺎﻟﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ، ﭘﻬﻨﻪ ﯼ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﻫﺎ
ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﺍﻧﻴﺸﺘﻦ
۱۳۰
۲۶ ۴۴ ۵۵ ۳
ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﺩ
ﻣﺎﺭﺳﻞ ﭘﺮﻭﺳﺖ
۱۳۰
۲۶ ۴۴ ۵۵ ۳
مرد ترین آدمهایی که تو زندگیم دیدم
اونایی بودن که بعد اشتباهشون گفتند :معذرت میخوام . . .
۳٬۱۳۱
۶۷۶ ۱٬۵۲۴ ۴ ۹۹
شاید همه ی روز ها خوب نباشند,

اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد....
۶۲۱
۱۰۸ ۱۳۳ ۱۰ ۲۸
ذهن مانندچترنجات است،اگه بازنشودهرگزعمل نمیکند؛
۴۸
۱۰ ۶۲ ۳ ۲
سعی کن در این دنیا خودت باشی . دیگران به اندازه کافی هستند
۶۲۱
۱۰۸ ۱۳۳ ۱۰ ۲۸
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ ﺩﺭﻓﻬﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ
ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻣﺪﺭﺳﻪ..ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ..ﮐﺎﺭ
ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻔﺮﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺬﺕ ﺍﺯ
ﻣﺴﯿﺮ
ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ
ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ
۷۲۲
۱۴۰ ۷۷ ۲۴ ۷۱
از کسی پیروی نکنید،اما از همه بیاموزید
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
فراموش مکن انچه را که مالک نشوی ،مالک او می شود
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
اگر در لحظه خشمگین شدن صبور باشی از صدها روز اندوه در امان میمانی
۴۳۱
۹۵ ۰ ۰ ۵
کاش یاد می گرفتیم آدمها را براساس عقایدی که دیگران در موردشان دارند قضاوت نکنیم..
آنوقت شاید کمتر از پیشداوری دیگران در مورد خودمان می رنجیدیم..
۲۵ ۱۰ ۱ ۱
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ
۱۰۶
۱۹ ۸۸۷ ۷ ۴
حق الله و حق الناس
خداوند از حق خودش با توبه و انجام قضای عمل،می گذرد، اما از حق الناس فقط با رضایت قلبی صاحب حق خواهد گذشت.
۷۲۷
۱۷۰ ۲ ۰ ۱۳