ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

امام خمینی(ره): و هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد و با آنکه مجموعه ی عیوب است به عیوب دیگران بپردازد
۴
۳۰ ۰ ۰ ۱
گر به دولت برسی مست نگردی مردی
گر به ذلت برسی پست نگردی مردی
همه عالم بازیچه ی دست هوسند
اگر تو به آن دست ندهی مردی
‎−۹
۹ ۰ ۰ ۵
اگر پند خردمندان به جان و دل نیاموزی
جهان آن پند، با تلخی بیاموزد تو را روزی
۰
۱ ۰ ۰ ۰
کسانی که در تاریکترین شب هایتان شما را تنها نمی گذارند، همان افرادی هستند که سزاوار همنشینی در روشن ترین روزهایتان اند...
۵۰
۱۲۱ ۰ ۰ ۱۶
مقصد قطار به سوی خدا بود ... همه مردم سوار شدند اما همین که به ایستگاه بهشت رسیدند همگی پیاده شدند و فراموش کردند مقصد خدا بوده نه بهشت...
‎−۹
۹ ۰ ۰ ۵
همه چیز اگر گاه کمی تیره و تار می نماید باز روشن می شود زود
تنها فراموش نکن این حقیقتی است
بارانی باید تا که رنگین کمانی بزاید
و روز هایی در زحمت تا که از ما انسان هایی تواناتر سازد
خورشدی دوباره خواهد درخشید خیلی زود
۱
۴ ۰ ۰ ۰
خدايا به داده و نداده وگرفته ات شكر: كه داده ات نعمت است. نداده ات حكمت و گرفته ات امتحان
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
تمام محبتت رو به پای دوستت بریز
نه تمام اعتمادت را
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
زندگی مثل دیکته است.هی می نویسیم و پاک می کنیم.ولی خبر نداریم یهو خدا داد می زند
وقت تمام شد. ورقه ها بالا. عزرائیل برو بگیر ورقه ها را
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
انسان بهتر است روی پاهایش بمیرد تا اینکه روی زانوانش بمیرد
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
هرگز فکر نکن با بخشش و مهربانی کوچک می شوی و غرورت می شکنه
اگه این طوری بود خدا تا این حد بزرگ نبود
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
تصادف کرد ولی زنده ماند. بهم گفت که ماشینمو 100 ملیون خریدم واین حرفا. گفت ماشین کیسه هوا داره نجات یافتم
و خدا هم همچنان داره می خنده
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
حتی اگر کلاغ هم باشی یک رنگ باش
چند رنگ بودن با اینکه مثل درخت چشم را می زند ، ولی عمرش کمه.حتی رنگین کمان
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
معرفت در گرانیست به هر کس ندهند
پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهند
۱ ۰ ۰ ۰
قناری و كلاغ هر دو یك جور آفریده شده اند
قناری اعتراض كرد زیبا شد
كلاغ راضی به رضای خدا شد
حالا قناری در قفس است
و كلاغ آزاد
۵۰
۴۱ ۶۱ ۳۲ ۲
یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کـن ...
اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیــــست ...
۵۰
۴۱ ۶۱ ۳۲ ۲
جاده های زندگی را خدا هموار می کند
کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست
۵۰
۴۱ ۶۱ ۳۲ ۲
باید اینگونه بیاندیشیم:
دیروز که گذشت ...
اما آینده ای می سازم که گذشته ام جلویش زانو بزند...
۲۴
۳۷ ۷۷ ۲ ۴
به خدا نگو مشکل بزرگی دارم
به مشکل بگو خدای بزرگی دارم
۱۲
۴۷ ۰ ۰ ۵
اگر در زندگی به یه در بزرگ رسیدی نا امید نشو
چون اگه قرار بود باز نشه دیوار میذاشتن
۱٬۴۲۷
۴۹۷ ۶۱۰ ۹۲ ۷۷۱
قضاوت در مورد اشتباهات دیگران آسان است
پی بردن به خطاهای خودمان دشوار است!
۵۰
۴۱ ۶۱ ۳۲ ۲
روز دیگری آغاز شد! هنوز نقشی بر امروز نرفته است و تو نقاش منتخب خداوندی! این تو واین اعتماد خالق به تو...
۵۰
۱۲۱ ۰ ۰ ۱۶
اگر افسرده ای، در گذشته زندگی می کنی. اگر عصبی هستی، در آینده زندگی می کنی و اگر آرامش داری، در همین لحظه زندگی می کنی.
۵۰
۱۲۱ ۰ ۰ ۱۶
عمر گران می گذرد خواهى نخواهی سعى بر آن کن نرود رو به تباهى...
‎−۱۰
۲۰ ۰ ۰ ۴
روزی در آرزوی لنگه کفشی بودم. مردی را دیدم که پا نداشت...!
۱
۱ ۰ ۰ ۱