ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

همیشه یک ذره حقیقت پشت: فقط یک شوخی بود، هست!
یکم کنجکاوی: پشت همینجوری پرسیدم، هست!
قدری احساسات پشت: به من چه اصلا، هست!
مقداری خرد پشت: نمیدونم، هست!
و اندکی درد: پشت اشکالی نداره، هست!
۱۳۷
۶۲۱ ۰ ۰ ۷۶