ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

:
آدم هـا را ،نـہ از ⇜نـام⇝

نـہ از ⇜چـهـره⇝

و نـہ از ⇜اثـر انـگـشـت⇝

آدم هـا را از طـرز ⇜آه کشیدن شان⇝

بشـنـاسـید
۱۲۵ ۱۵۵ ۱ ۱