ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

بالشت خودم را
ترجیح میدهم
به شانه ی دیگری!
شانه های امروزی مثل بالشت های
مسافرخانه اند!
سرهای زیادی را
تکیه گاه بوده اند...
۱۸۵
۸۸ ۷۶۳ ۳۸ ۲