ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

آنچه می خواهیم نیستیم
وآنچه هستیم نمی خواهیم ،
آنچه دوست داریم نداریم و
آنچه را داریم دوست نداریم ،

وعجیب است هنوز امیدوار به فردایی روشن هستیم
ساعت ها را بگذارید بخوابند بیهوده زیستن نیازی به شمردن ندارد.
دکتر شریعتی
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱