ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

شمع به کبربت گفت:
ازتومیترسم،توقاتل من هستی!

کبربت گفت:
ازمن نترس
ازریسمانی بترس که در دل خود جای داده ای؛

عامل نابودی انسان هاتفکرات منفی خودشان است نه عوامل بیرونی...
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱