ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

نام زیـبـاے پــدر
با سیم و زر
باید نوشت

خوب و عـالے
با عـیارے معتبر باید نوشت

برکت نــان و نمک از همـت
والاے اوست

این چنین گویم
کہ نامش تاج سر باید نوشت

روز پدرمبارک
۸۶
۳۴ ۹۳ ۲۵ ۱