ارسال پیامک

بازدید کننده محترم ، به وب سایت پیامک یاب خوش آمدید. برای ارسال پیامک جدید و استفاده از دیگر خدمات وب سایت باید در سایت عضو شود و سپس با استفاده از نام کاربری و واژه رمز خود وارد سایت شوید. در صورتی که عضو وب سایت هستید با نام کاربری و واژه رمز خود وارد شوید. همچنین بعد از عضویت در وب سایت امکان ارسال پیامک از طریق نرم افزار تلفن همراه هم برای شما وجود دارد.

همه جا هستم و در حال تماشای توأم / من تماشاگر نامرئی دنیای توأم

نگرانم که شبی در پی من گم بشوی / چون مه آلودترین قسمت رویای توأم
۱۹
۱۰ ۲۰ ۰ ۷